08
09 2021
123

Dezvoltarea mediului economic. Fără ambiguități

Astăzi, 8 septembrie curent, au avut loc consultări publice la proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 în domeniul economie și antreprenoriat.
Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu,  s-a referit la principalele obiective, atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu, menționând că datorită unei sinergii bune între autorități, expertizei și soluțiilor eficiente și echitabile, transpuse într-un cadru normativ clar și fără ambiguități pentru toți participanții pieței, se vor obține rezultate bune în economia națională.
 

Potrivit ministrului, un obiectiv imperativ este crearea a noi locuri de muncă prin atragerea investițiilor străine, dar și prin dezvoltarea activității IMM-urilor existente și crearea celor noi, în special în zonele rurale, proces în care ministerul va oferi tot suportul agenților economici.

 

Planul de acțiuni prezentat în cadrul evenimentului conține măsuri pentru trei domenii: economie și antreprenoriat, transformare digitală și politică economică externă.

 

În economie și antreprenoriat acțiunile se vor axa pe coordonarea și îmbunătățirea constantă a mediului economic, ceea ce va asigura o piață liberă pentru dezvoltarea inițiativelor private cu valoare adăugată pentru societate, dar și pe combaterea practicilor de abuz de piață atât din partea autorităților publice, cât și a unor jucători privați.

 

Potrivit documentului, ca obiective pe termen scurt sunt stabilite dezvoltarea ghișeului unic în raportare, inclusiv revizuirea Regulamentului ghișeului unic, reorganizarea Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, modificarea Legii cu privire la parteneriatul public-privat etc.

 

O serie de acțiuni vizează activitatea IMM-urilor, în mod special lansarea programelor ce țin de facilitarea grupării IMM-urilor în clustere, de susținere a digitalizării ÎMM-lor, de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii din domeniul turismului rural sau a programului de sprijin și încurajare a antreprenoriatului social, precum și constituirea fondului de creditare cu dobândă redusă și a programului de finanțare a IMM-urilor.

 

La capitolul transformare digitală sunt preconizate acțiuni ce țin de actualizarea și aprobarea în redacție nouă a Foii de parcurs pentru digitizarea economiei naționale și dezvoltarea comerțului electronic, ajustarea cadrului normativ privind activitatea Administrației Moldova IT park, crearea Fondului de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice, dar și alte acțiuni care au fost prezentate și în cadrul consultărilor publice din 3 septembrie curent.

 

În politica economică externă promovată acțiunile se vor axa pe valorificarea plenară a potențialului de cooperare bilaterală pe domeniile de interes cu Marea Britanie, Canada, Confederația Elvețiană, Norvegia, Statul Israel, Japonia, Turcia, Republica Populară Chineză, India, Republica Coreea, țările arabe și alte state partenere prin intermediul menținerii unui dialog politic activ, precum și pe promovarea unei diplomații economice active, prin extinderea rețelei de birouri comercial-economice.

 

Participanții la discuții au venit cu propuneri pentru plan: elaborarea unei abordări holistice a transformării digitale, susținerea mediului de afaceri din teritoriu, relansarea micilor industrii în zonele rurale, revizuirea cadrului normativ privind efectuarea controalelor activității de întreprinzător, elaborarea unei strategii distincte pentru economia fără numerar, susținerea dezvoltării activității industriale etc.

 

Reamintim că, începând cu 3 septembrie curent, Cancelaria de Stat în comun cu ministerele și alte autorități administrative centrale organizează în regim online consultări publice a politicilor și acțiunilor de reformă care vor fi proiectate în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.