21
01 2020
1296

Dezvoltarea profesională a funcționarilor publici 2020

În scopul sporirii performanţei autorităţilor prin dezvoltarea capacităţilor profesionale ale funcţionarilor publici, pe parcursul anului 2020 urmează a fi instruiți 1060 dintre aceștia. În Monitorul Oficial din 17 ianuarie 2020 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 18 din 15 ianuarie curent cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2020. Astfel, comanda de stat prevede 13 cursuri de instruire ce țin de integrarea profesională în funcția publică, managementul organizațional, etica și integritatea profesională în sectorul public, eficientizarea activității profesionale în administrația publică, recrutarea și selectarea personalului, leadership-ul, elaborarea și coordonarea proiectelor de acte normative, evaluarea politicilor publice, planificarea strategică și operațională, managementul conflictelor, gestionarea eficientă a stresului la locul de muncă, managementul serviciilor publice și utilizarea noilor tehnologii informaționale. Numărul de 1060 participanţi a fost stabilit în baza bugetului planificat pentru anul 2020 în sumă de 1031,2 mii lei pentru dezvoltarea profesională a funcţionarilor în cadrul Academiei de Administrare Publică. Conform prevederilor art.37 din Legea nr. 158/2008, funcţionarii publici au dreptul şi obligaţia de a-şi perfecţiona, în mod continuu, abilităţile şi pregătirea profesională.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.