21
10 2020
359

Digitizarea economiei: autorizațiile de transport și serviciile de utilitate publică

Extrasele din Registrul operatorilor de transport rutier ar putea fi eliberate sub formă de document electronic, iar la cererea solicitantului va fi oferit și un exemplar pe suport de hârtie. Prevederea se propune a fi inclusă în Codul transporturilor rutiere și se conține în pachetul de legi  privind digitizarea economiei naționale elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii cu suportul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.
 
Proiectul mai prevede că autorizațiile de transport rutier și duplicatul acestuia se vor elibera obligatoriu în format electronic, la adresa electronică a solicitantului. În situațiile în care eliberarea originalului autorizației pe suport de hârtie va fi solicitată sau impusă expres de legea care reglementează regimul juridic al actului permisiv sau de un tratat internațional, pe lângă emiterea actului pe purtător de hârtie se va elibera și un exemplar în format electronic. Totodată, ANTA nu va putea solicita confirmarea recepționării actului permisiv prin semnătură olografă în borderou/registru.
 
În același timp, și operatorii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare ar putea fi obligați să utilizeze mijloacele de comunicare electronice în raport cu consumatorii în procesul de comunicare, soluționare a petițiilor, negociere, încheiere, executare, modificare și încetare a contractelor. Astfel, se propune completarea Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare cu o prevedere, potrivită căreia operatorii nu vor avea dreptul să refuze sau să nu dea curs cererilor, petițiilor și adresărilor din motiv că acestea au fost transmise în format electronic.
 
Prevederi similare se propun a fi introduse și în Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică, precum și în Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale, furnizorii fiind obligați să utilizeze mijloacele de comunicare electronice în raport cu consumatorii.
 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.