13
12 2019
1001

Directorii unor instituții publice vor fi numiți de fondator

Cancelaria de Stat propune spre consultare publică proiectul de modificare a unor hotărâri de Guvern, ce prevede schimbarea fondatorului pentru un șir de instituții publice, precum și modalitatea de numire a directorilor acestora. Astfel, directorii instituţiilor publice vor fi numiți şi eliberați din funcţie de către fondator, iar directorul adjunct – de către directorul instituţiei publice, după coordonare cu fondatorul. În prezent, pentru procedura de numire a directorului sunt prevăzute diferite modalităţi (de către fondator, ca urmare a concursului organizat de către Consiliu, de Consiliu etc.). Potrivit proiectului, este vorba despre următoarele instituții: Agenţia de Guvernare Electronică, Agenţia Servicii Publice, Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică, Baza auto a Cancelariei de Stat, Direcţia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului, Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, Agenţia Informaţională de Stat „Moldpres”. În nota proiectului se menționează că oportunitatea modificărilor rezultă atât din necesitatea asigurării continuităţii activităţilor acestor instituţii publice, create pentru realizarea funcţiilor care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, precum şi a altor funcţii de administrare şi interes public, dar şi instituirii unei abordări unice a organizării funcţionale a acestora.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.