03
08 2018
646

Divizarea competentelor între AST şi APCSP

Două metodologii suplimentare pentru eficientizarea controlului și asigurarea supravegherii de stat a activității de întreprinzător au fost aprobate în cadrul ultimei şedinţe a Executivului – pe domeniile de competență ale Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) și ale Agenției pentru Supraveghere Tehnică (AST). Aceste metodologii ale controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor au drept scop stabilirea cadrului organizatoric şi metodologic de planificare a acţiunilor de control a activităților şi lucrărilor desfășurate de AST şi APCSP, reeşind din riscul pe care obiectele şi subiecţii controlului le prezintă pentru viața şi sănătatea oamenilor, dar şi în funcţie de impactul asupra mediului înconjurător. APCSP are domeniul de competenţă în supravegherea pieței privind produsele nealimentare și conformitatea serviciilor (inclusiv turistice); protecția consumatorilor; metrologia; supravegherea și controlul de stat al activităților în domeniul jocurilor de noroc; siguranța ocupațională. AST i se atribuie competența în domeniile siguranței obiectelor industriale periculoase; construcțiilor şi urbanismului; supravegherii pieței privind materialele de construcție, utilajele şi obiectele industriale periculoase; siguranței antiincendiare; protecției civile; geodeziei şi cartografiei. Reamintim că APCSP și AST vor aplica analiza riscurilor în baza criteriilor stabilite în următoarele situații: - planificarea anuală a controalelor; - luarea deciziei privind efectuarea unui control inopinat; - identificarea soluției optime cu privire la petiția depusă la Agenție sau la informațiile privind încălcarea legislației care au devenit cunoscute Agenției; - elaborarea listelor de verificare și stabilirea cerințelor de reglementare care ar trebui incluse în lista de verificare etc. Anterior am comunicat că criteriul de risc reprezintă circumstanțele sau însușirile subiectului şi obiectului pasibil controlului de stat sau raporturile anterioare ale persoanei supuse verificărilor cu organele de control.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.