29
06 2020
1194

Documentele de politici publice: de la planificare la evaluare

În Monitorul Oficial din 26 iunie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 386 cu privire aprobarea Regulamentului cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, conform căruia este planificată activitatea Guvernului și/sau cea a autorităților administrației publice centrale. Documentele de planificare pe termen lung, mediu și scurt sunt:
 
1) Strategia națională de dezvoltare;
2) Programul de activitate al Guvernului;
3) Planul național de dezvoltare;
4) Cadrul bugetar pe termen mediu;
5) Planul anual al Guvernului; 
6) Planul anual al autorității publice.

 

Documentele de politici publice sunt elaborate de către subdiviziunile structurale din cadrul organelor centrale de specialitate ale administrației publice, cu suportul subdiviziunilor de analiză, monitorizare și evaluare a politicilor publice și cu participarea altor autorități administrative centrale și părți interesate. Documentele elaborate de ministere și alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului, fără a fi acte normative, sunt aprobate prin hotărâre de Guvern, iar executarea acestora devine obligatorie pentru toate autoritățile și instituțiile publice responsabile și implicate în implementare prin includerea activităților care le revin în planurile anuale de activitate.

 

Monitorizarea se realizează în procesul de implementare a documentelor de politici publice în scopul stabilirii gradului de realizare a acțiunilor, de conformitate a acțiunilor întreprinse cu cele planificate, identificării cauzelor întârzierilor și modificărilor pentru îmbunătățirea procesului de implementare.

 

Evaluarea se efectuează în procesul de realizare a prevederilor documentelor de politici publice (evaluarea intermediară) și după expirarea termenului de implementare a acestora (evaluarea finală) în scopul prezentării unei imagini obiective în conformitate cu următoarele criterii:  relevanța documentului și a măsurilor incluse pentru țară;  gradul de realizare a obiectivelor (efectivitatea); modul de utilizare a mijloacelor bugetare alocate (eficiența);  capacitatea de a produce efecte de durată (durabilitatea) și impactul documentului de politici publice estimat în cadrul evaluării finale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.