23
11 2021
97

Documentul unic de dezvoltare regională și locală

Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (Fond) va fi format din resursele actuale ale Fondului național pentru dezvoltare regională, proiectele investiționale din domeniul alimentării cu apă și canalizare finanțate din sursele Fondului ecologic național, proiectele investiționale finanțate din sursele Fondului pentru eficiență energetică și proiectele investiționale din domeniul dezvoltării rurale finanțate din sursele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.
 
Autoritățile au elaborat și propun pentru consultări publice proiectul de lege privind Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Documentul poate fi consultat până la 2 decembrie curent.

 

Potrivit proiectului, volumul Fondului se aprobă prin legea anuală a bugetului de stat, iar ca surse de formare vor fi alocațiile anuale de la bugetul de stat, surse ale partenerilor de dezvoltare și alte surse ce nu contravin legislației. Resursele Fondului vor fi utilizate pentru finanţarea proiectelor în cadrul programelor de dezvoltare regională pe domeniile: competitivitate; dezvoltare urbană și infrastructură regională și în cadrul programelor de dezvoltare locală pe domeniile: îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii locale, inclusiv a celei tehnico-edilitare și renovarea și dezvoltarea localității.

 

Proiectele investiționale aprobate spre finanțare din sursele Fondului vor fi incluse în Documentul unic de program – document de politici elaborat pe termen mediu pentru implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională, iar sursele alocate în Fond se vor utiliza exclusiv pentru implementarea proiectelor incluse în acest document.

 

Finanțarea proiectelor de dezvoltare locală se realizează în baza concursurilor de selectare a proiectelor desfășurate anual în baza unui regulament aprobat de Guvern.

 

Potrivit proiectului, de aprobarea, promovarea şi coordonarea obiectivelor de dezvoltare regională și locală la nivel național se va ocupa Consiliu Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale – o structură nouă ce urmează a fi creată.

 

De asemenea, se prevede și crearea Registrului proiectelor de dezvoltare regională și locală – un sistem informațional pentru gestiunea programelor și proiectelor de dezvoltare regională, implementat pentru asigurarea procesului de planificare, implementare, monitorizare și evaluare ex-post a proiectelor de dezvoltare.

 

Autorii consideră că, prin crearea Fondului, se va reuși asigurarea un cadru unic de planificare a intervențiilor la nivel regional și local.

 

Se preconizează ca această lege să fie pusă în aplicare începând cu 1 ianuarie 2022.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.