16
05 2022
164

e-APL: facilitarea interacțiunii digitale

În Moldova va fi implementată platforma digitală destinată autorităților publice locale (APL), prin care autoritățile publice centrale (APC) vor furniza resurse digitale importante pentru gestiunea eficientă a activităților la nivel local. De asemenea, această platformă urmează să integreze servicii guvernamentale existente ca semnătura electronică, plățile electronice, verificarea împuternicirilor de reprezentare etc., precum și să faciliteze interacțiunea digitală cu cetățenii și mediul de afaceri.
 
IP „Agenția de Guvernare Electronică” cu suportul experților Băncii Mondiale a elaborat proiectul Conceptului Portalului Administrației Publice Locale din Republica Moldova (e-APL), care a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat și urmează a fi aprobat prin hotărâre de Guvern. La momentul de față acesta este propus și pentru consultări publice.

 

În opinia autorilor proiectului, realizarea proiectului va implementa un model de tip auto-servire, în cadrul căruia fiecare APL va dispune de instrumentarul necesar pentru utilizarea și administrarea independentă a e-APL în limita jurisdicției proprii. La nivel tehnologic, e-APL urmează să reprezinte un mediu de partajare a resurselor informaționale existente la nivel central, inclusiv celor care urmează a fi instituite pe parcurs, cu scopul disponibilizării acestora la nivel de APL.

 

Exploatarea platformei va contribui la diminuarea costurilor de accesare și procesare a datelor, astfel încât cei interesați vor putea obține ușor datele necesare și serviciile electronice prin utilizarea unui singur punct de acces. La fel, implementarea e-APL va permite sporirea transparenței activității APL, va standardiza procesele de business și documentele aferente acestora, va reduce timpul de interacțiune cu cetățenii și mediul de afaceri, va contribui la raționalizarea procesului de prestare a serviciilor publice la nivel local prin consumarea automată a datelor necesare din resursele informaționale de stat și serviciile guvernamentale de platformă.

 

Conform Conceptului, scopul e-APL constă în asigurarea autorităților locale cu o soluție informatică (scalabilă, configurabilă, conectată la resursele informaționale de stat și compatibilă cu ulterioarele dezvoltări și integrări) care va facilita accesul instant la date prin interoperabilitatea cu resursele informaționale de stat. e-APL va oferi un model tehnologic de referință și interfețe program pentru scalarea sistemelor informaționale de la nivel central la nivel local.

 

Costurile estimate pentru implementarea portalului e-APL sunt de 5,4 mil. lei și se propune a fi acoperite din mijloacele proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.