23
03 2017
3590

e-Autorizație pentru transportul de mărfuri și pasageri

Guvernul a aprobat un Regulament ce are drept scop stabilirea criteriilor clare de repartizare a autorizaţiilor din domeniul transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane. Astfel, potrivit documentului, autorizaţiile de transpoturi rutiere vor fi eliberate prin intermediul sistemului informaţional e-Autorizaţie transport, iar Agenția Națională Transport Auto va asigura evidența formularelor de autorizații de transport rutier prin intermediul sistemului informațional „e-Autorizație transport”. Implementarea soft-ului, pentru excluderea factorului uman, va diminua corupţia din acest domeniu şi va reduce la maxim cozile de la ghişeuri. Întreg procesul de depunere a cererilor la operatorii de transport, repartizarea autorizaţiilor şi notificarea se va efectua electronic, a menţionat ministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Iurie Chirinciuc. Pentru a beneficia de serviciile oferite de Agenție, operatorii de transport rutier, precum și persoanele fizice urmează, mai întâi, să se înregistreze în sistemul informațional „e-Autorizație transport”, după care să-şi înregistreze unitatea de transport în sistemul informațional „e-Autorizație transport”. Operatorii trebuie să mai depună o solicitare cu indicarea tipului și cantității autorizațiilor solicitate, după care vor efectua plata pentru autorizațiile solicitate, în termen de 72 de ore de la momentul notificării despre decizia de repartizare a autorizației. Pentru ridicarea autorizațiilor solicitate, operatorul se va prezenta la ghișeul unic al Agenției, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul efectuării plății pentru autorizațiile solicitate. Potrivit documentului, pentru fiecare autovehicul se eliberează cel mult două autorizații de transport rutier internațional de același tip pentru fiecare ţară, cu excepția autorizațiilor terţe ţări, care se eliberează câte o autorizaţie pentru autovehicul și autorizațiile din categoria II. Agenția va afișa în portalul extern public al sistemului informațional „e-Autorizație transport” disponibilul de autorizații de transport rutier internațional, pe țări și tipuri, conform situației la zi, precum și lista autorizațiilor eliberate, cu indicarea denumirii operatorului de transport rutier căruia i-au fost eliberate autorizațiile. Documentul reglementează şi sancţiunile aplicate în cazul încălcării prevederilor. Astfel, pentru transmiterea autorizației unitare sau multiple de transport rutier altui operator sau utilizarea pentru efectuarea unui alt tip de transport decât cel prevăzut de autorizație, ambii operatori de transport rutier implicați vor fi suspendați în sistemul informațional „e-Autorizație transport”. Pentru prima transmitere – pe o perioadă de o lună, iar pentru transmiterile repetate pe parcursul aceluiași an calendaristic – pe o perioadă de 3 luni. Pentru utilizarea autorizațiilor de transport rutier internațional, la a căror eliberare se indică numărul de înmatriculare a autovehiculului, pentru alt vehicul decât cel menționat în autorizație, fără acordul Agenției, operatorului de transport rutier i se va aplica, din momentul constatării, în primul caz – suspendare din sistemul informațional „e-Autorizație transport” pe o perioadă de o lună, iar pentru cazurile ulterioare – suspendare din sistemul informațional „e-Autorizație transport” pe o perioadă de 3 luni. Implementarea Regulamentului va permite depunerea în regim on-line a cererilor de solicitare a autorizaţiilor unitare, fără a mai fi necesar de a se deplasa la sediu ANTA. Notificarea operatorilului de transport rutier despre posibiliatea sau imposibilitatea satisfacerii cererii depuse, cu indicarea motivului refuzului în cazul existenţei acestuia, este efectuată în regim real, cu eliminarea din circuit a cererilor pe suport de hârtie. Adoparea şi implementarea ulterioară a proiectului nu necesită surse financiare din bugetul statului. Cheluielile necesare vor fi acoperite din mijloacele financiare al ANTA. Prevederile privind obligativitatea exclusivă de utlizare a sistemului informaţonal e-Autrizaţie transport va intra în vigoare de la 01.01.2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.