14
06 2019
2686

e-Factura. Optimizarea proceselor în domeniul achizițiilor publice

Începând cu 1 iulie curent, la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiecții impozabili sunt obligați să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-Factura). În acest context, Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de ordin prin care se introduc modificări în șase ordine, cu scopul de a le aduce în concordanță cu art. 117 din Codul fiscal, care reglementează prevederea indicată supra. Totodată, potrivit proiectului, aceste modificări au ca scop și optimizarea proceselor în domeniul achizițiilor publice. Este vorba de următoarele ordine: 1. Ordinul nr.159 din 26.11.2015 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de produse petroliere 2. Ordinul nr.173 din 05.10.2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri 3. Ordinul nr.174 din 05.10.2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii 4. Ordinul nr.175 din 05.10.2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri 5. Ordinul nr.176 din 05.10.2018 cu privire la aprobarea documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări 6. Ordinul nr.23 din 06.02.2019 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile de învățământ. Astfel, proiectul prevede includerea în documentația standard prevăzută în ordinele enumerate, la compartimentele ”formularele de contract”, prevederile despre prezentarea pentru serviciile prestate, bunurile livrate și lucrările executate a facturii fiscale electronice. Totodată, reamintim că pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale prezentarea e-Facturii nu este obligatorie. Note:SFS despre obligația de utilizare a e-Facturii din 1 iulie 2019Обязательное использование e-Фактуры с 1 июля 2019 г. при осуществлении поставок в рамках договоров государственных закупокObligația de utilizare a e-facturii la efectuarea livrărilor în cadrul contractelor de achiziții publiceCiclul de viață a e-Facturii în achizițiile publice

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.