25
06 2020
795

e-Learning: învățare permanentă

E-Learning este sistemul informațional de platformă ce oferă persoanelor fizice și juridice de drept public și privat un mecanism eficient, fiabil și modern de instruire a angajaților prin crearea, dezvoltarea și punerea la dispoziție online a resurselor de instruire, precum și acordarea accesului angajaților la informațiile destinate dezvoltării profesionale a acestora.
 
Guvernul a aprobat proiectul Conceptul Sistemului informațional „Platforma guvernamentală de instruire la distanță (e-Learning)”.

 

Obiectivele stabilite pentru platformă sunt diversificarea opțiunilor și sporirea accesului la procesul de dezvoltare profesională a angajaților administrației publice și digitizarea și automatizarea procesului de dezvoltare profesională și certificare, iar printre sarcinile realizate vor fi realizate de e-Learning sunt indicate crearea și plasarea pe platformă a resurselor de instruire și acordarea accesului utilizatorilor la acestea, dar și posibilitatea de eliberare a certificatelor și altor acte confirmative privind absolvirea cursurilor.

 

Accesul la e-Learning va fi segmentat pentru utilizatorii interni și utilizatorii externi: angajații entităților publice (accesează resursele de instruire puse la dispoziție de angajator în vederea dezvoltării profesionale, precum și angajații altor entități publice pentru care furnizorul, în bază de acord, asigură accesul la resursele de instruire furnizate pe Platformă; beneficiarii privați (persoane fizice și juridice pentru care furnizorul, în bază de acord/contract, asigură accesul la resursele e-Learning;  beneficiarii anonimi (persoane neautentificate în sistem care poate accesa liber resursele de instruire cu caracter public).

 

Ca rezultat al implementării proiectului sunt preconizate diminuarea costurilor pentru dezvoltarea profesională a funcționarilor publici, interacțiunea interinstituțională între APC,  adaptarea angajaților la cerințele postului prin instruire în regim individual, dar și estimarea datelor cu privire la nivelul de pregătire a angajaților.

 

Documentul conține și proiectul Regulamentului privind utilizarea și administrarea Sistemului informațional „Platforma guvernamentală de instruire la distanță (e-Learning)”, care stabilește modul de utilizare, administrare şi mentenanță a e-Learning, atribuțiile participanților la raporturile aferente, drepturile, atribuțiile și obligațiile posesorului și administratorului, atribuțiile furnizorului de resurse de instruire etc.

 

Documentul poate fi examinat aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.