23
10 2017
688

Economie, finanţe, impozite: sinteza săptămânii 16-21 octombrie

- Începând cu 28 octombrie curent, toate entitățile economice ce dețin statut de plătitor TVA, dar și cele ca nu sunt înregistrate în calitate de plătitor TVA, însă au obligativitatea ținerii evidenței contabile, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special factura fiscală unificată pentru documentarea livrărilor impozabile cu TVA și a celor neimpozabile.  - Ministerul Finanţelor propune spre consultare un nou program de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru următorii doi ani. - Serviciul Fiscal de Stat continuă campania de conformare ,,Fii informat — achită impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în folosință a proprietății imobiliare”. - Pe parcursul a 9 luni ale anului 2017 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 13205,8 mil. lei, ce reprezintă 75,4% din suma anuală aprobată de 17513,8 mil. lei. - Proiectul formularului de prezentare a declarației pe venit pentru organizațiile necomerciale ONG17 este propus spre consultări publice de către Ministerul finanțelor. - Serviciul Fiscal de Stat a propuns spre consultare proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea unor formulare tipizate de declaraţii cu privire la impozitul pe venit. - Numărul obiectelor cadastrale construipe din surse ipotecare a crescut cu 28,3 % în 9 luni ale anului curent comparativ cu perioada similară a anului 2016. - Începând cu luna noiembrie 2017, persoanele care au dreptul la pensie își vor putea calcula mărimea pensiei cu ajutorul Calculatorului on-line de pensie, prin introducerea datelor personale.  - Legea privind tichetele de alimetare a fost publicată în MO din 20 ocnombrie curent. - Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) lansează Componenta II a Programului-pilot „Femei în afaceri” (PFA), destinată granturilor mici pentru dezvoltarea afacerilor administrate de femei.  - Statul alocă circa 40 mil.lei pentru asigurarea elevilor claselor I-IX cu câte un măr pe zi.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.