01
02 2019
706

Eficiența managerială va fi apreciată

Cadrele din instituțiile de învățământ, care dețin grade manageriale vor primi sporuri cu caracter specific pentru eficiență în mărime de 300 lei – pentru gradul managerial doi, 600 lei – pentru gradul managerial unu și 1000 lei – pentru gradul managerial superior. Hotărârea privind modificarea unor hotărâri ale Guvernului a fost aprobată de cabinetul de miniștri. Potrivit documentului, în instituțiile de învățământ activează 928 cadre didactice care dețin gradul managerial doi, 177 deținători ai gradului unu și 57 de cadre didactice cu gradul managerial superior. Astfel, în total de sporuri salariale pentru deținerea gradului managerial vor beneficia circa 1200 cadre didactice. În acest sens, pentru anul curent va fi nevoie de circa 20,2 mil. lei pentru instituțiile de învățământ ce sunt finanțate direct din buget. Totodată, hotărârea prevede majorarea claselor de salarizare pentru cadrele de conducere din instituțiile de învățământ cu autogestiune financiar-economică, și anume pentru cei din învățământul profesional tehnic. Acestea se vor majora în funcție de gradele manageriale deținute: cu 2 clase succesive pentru gradul managerial doi, cu 4 clase succesive pentru gradul managerial unu și cu 6 clase succesive pentru gradul managerial superior. Implementarea acestei măsuri pentru 140 de cadre de conducere va costa circa 2,5 mil. lei. O altă modificare vizează acordarea premiului anual pentru rezultatele activității persoanelor care dețin funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din administrația publică locală. Acesta va fi achitat în baza deciziei autorității locale deliberative persoanelor din cadrul administrației publice locale care a obținut în anul bugetar 2018 venituri suplimentare celor aprobate/ rectificate și nu a admis datorii creditoare cu termen de achitare expirat. Cuantumul unui premiu anual nu va depăși 3 salarii lunare (de funcție), conform salariului calculat pentru luna noiembrie 2018. Premiul anual se acordă în baza unui regulament intern, aprobat prin decizia autorității locale deliberative și se achită în anul 2019 din contul alocațiilor prevăzute în bugetele respective. Pentru achitarea premiului anual pot fi utilizate mijloace în limitele de 30% din veniturile obținute suplimentar în anul bugetar 2018. Potrivit datelor privind executarea părții de venituri ale autorităților publice locale, în anul precedent 550 de autorități de ambele nivele au depășit planul prevăzut cu 177 mil. lei. Astfel, reieșind din limita de 30% premise pentru acordarea premiilor, se va utiliza cel mult 53 mil. lei, cu condiția identificării surselor de acoperire a acestora din bugetele proprii prevăzute pentru anul 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.