06
08 2020
1332

Elaborarea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice : un nou regulament

 Pe agenda ședinței secretarilor generali de astăzi, 6 august,  este inclus proiectul hotărârii pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice.

 

 
Potrivit proiectului, dosarul achiziţiei publice se întocmeşte şi se păstrează de către autoritatea contractantă care desfăşoară proceduri de achiziţii publice.

 

 
Toate informațiile aferente unei proceduri de achiziție publică înregistrate în Sistemului informațional automatizat ”Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” (SIA RSAP) reprezintă o parte din dosarul achiziției publice respective.

 

 
Dosarul achiziţiei publice se întocmeşte pentru fiecare procedură de achiziţie publică în parte şi se păstrează în decurs de 5 ani de la iniţierea acesteia.
 

 

Dosarul achiziţiei publice urmează a fi cusut, ştampilat şi numerotat cu respectarea cronologiei documentelor de către autoritatea contractantă după încheierea contractului de achiziţie publică în aşa mod încît să asigure integritatea acestuia şi să excludă posibilitatea sustragerii sau înlocuirii înscrisurilor pe care acesta le conţine.

 

 
La solicitarea Agenţiei Achiziții Publice sau a organelor de control, autoritatea contractantă este obligată să pună la dispoziţia acestora dosarul/dosarele de achiziţie publică solicitat/solicitate în termen de cel puțin 5 zile lucrătoare, precum şi altă informaţie care urmează a fi selectată potrivit solicitărilor entităţilor menţionate.

 

 
După expirarea termenului de păstrare a dosarului achiziţiei publice, autoritatea contractantă poate lichida acest dosar, cu excepţia contractelor în derulare, dosarul cărora poate fi lichidat doar după expirarea a trei ani de la momentul încetării acţiunii contractului de achiziţie publică.
 

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.