02
06 2021
550

Elaborarea, prezentarea și publicarea politicilor contabile ale entităților din sectorul corporativ, în noul număr al revistei „Monitorul Fiscal FISC.md”

Politicile contabile se perfectează printr-un document de dispoziție (hotărâre, dispoziție, ordin etc.) emis de către persoanele responsabile de ținerea contabilității și raportarea financiară şi se aplică tuturor subdiviziunilor entității începând cu prima zi a perioadei de gestiune următoarei celei în care politicile contabile au fost aprobate. Mai multe detalii despre elaborarea, prezentarea și publicarea politicilor contabile ale entităților din sectorul corporativ, cititorii pot afla din materialul publicat în ediția nr. 4 (67) din luna iunie, care în curând va ieși de sub tipar. Articolul este elaborat de Lidia Foalea și Valentina Panuș și e disponibil în rubrica Contabilitate practică.

 

Tot în această rubrică sunt publicate următoarele materiale:
 • Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в схемах. Операционный и финансовый лизинг, autori Georgeta Covaliov-Rusu și Olga Donciu
 • Organizațiile necomerciale: particularitățile contabilității și raportarea financiară, elaborate de Lidia Foalea
 • Capitalizarea costurilor ulterioare cu reparația: aspecte contabile și fiscale, autor Marina Brihuneț
 • Бухгалтерский учет аутсорсинговых услуг у заказчика и аутсорсера, Natalia Zlatina
 • Particularitățile contabilității tranzacțiilor efectuate de către AEÎ în calitate de agent de plată al unui prestator de servicii de plată nebancar, elaborat de Vasile Bucur și Valeriu Iașan
 • Нематериальные активы в вопросах и ответах, autor Ludmila Mițova

În rubrica Practica fiscală vă propunem un material despre corectitudinea aplicării taxei de piață, elaborat de Ludmila Mițova.

În același timp, în rubrica recent lansată – Resurse materiale, aveți ocazia să citiți articolul „Contabilitatea costurilor de extracție a resurselor minerale”, autorii lui fiind Vasile Bucur și Tatiana Șevciuc. Vă reamintim că în numărul precedent a fost publicat un articol complex despre recunoașterea, evaluarea și contabilitatea explorării resurselor minerale.

În rubrica Sectorul IT vă propunem un articol despre aspectele contabile și fiscale ce țin de Google AdSense, care este o modalitate gratuită și simplă de a câștiga bani, afișând anunțuri lângă conținutul online elaborat de Andrei Jizdan.

După cum am obișnuit cititorii noștri, în rubrica Legislația muncii sunt publicate aspecte ce vizează raporturile de muncă. Nici în această ediție nu facem o excepție și vă propunem următoarele trei materiale publicate de Olga Donciu:

 • Правомерность оформления графика ежегодных оплачиваемых отпусков (continuare)
 • Garanţii de muncă pentru salariaţii în vârstă de până la 18 ani
 • 10 norme de bază ale dreptului muncii pentru fiecare angajat și angajator 10 основных норм трудового права для каждого работника и работодателя

În rubrica Expert, în care publicăm opinia experților naționali şi internaționali în domeniul administrării fiscale și economiei naționale, vă oferim posibilitatea să consultați un articol despre reflectarea fondului comercial negativ în bilanțul consolidat, elaborat de  doctorul în economie, conferențiar universitar, USM, Valentina Paladi.

De asemenea, în această rubrică mai sunt incluse următoarele articole:
 • Finanţările obținute de ONC sub formă de sponsorizare, donaţie filantropică și alte finanţări: aspecte juridice și contabile, autori Marcela Dima și Natalia Țiriulnicova
 • Administrarea riscurilor în Serviciul Vamal, elaborat de Irina Roșca, șef Direcția analiza riscurilor, Serviciul Vamal
 • Declararea în IPC21 a sumelor acordate la restabilirea angajatului în baza hotărârii de judecată, autor Andrei Mardari
 • Criterii de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții publice, Iacob Plămădeală

În rubrica Consultații juridice vă propunem materialul cu genericul „CSJ: Aprobarea Indicațiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției este întemeiată și legală”, realizat de Marin Morcov, precum și alte două articole elaborate de Valeria Nedelea, despre obligațiile întreprinderii în cazul deschiderii unui cont bancar în străinătate și, respectiv, despre neeliberarea biletului de călătorie și cine poartă răspunderea în această situație.

Încheiem ediția cu rubrica Întrebări și răspunsuri, în care sunt publicate 5 articole elaborate de Ludmila Mițova:

 • Baza impozabilă în cazul necorespunderii suprafeței obiectului comercial în notificare și contractul de închiriere
 • Обязательство по уплате налога на недвижимое имущество в случае гаража в гаражном кооперативе
 • Обязательства по исчислению и уплате сбора за объекты торговли предприятия, реализующего собственно произведенную продукцию
 • Торговый центр и обязательства по сбору за объекты торговли
 • Исчисление земельного налога в случае не оцененного кадастровыми органами в целях налогообложения земельного участка сельхоз-назначения

Tot în acest compartiment vă propunem articolele semnate de Petru Griciuc:
 • Scrierea de către persoana fizică a spotului publicitar în bază de contract. Regimul fiscal
 • Întreprinderea achită amenda aplicată angajatului. Aspecte fiscale
 • IPC corectate pentru perioadele fiscale 2020 și 2021
 • Cheltuielile suportate de angajator pentru transportul angajaților/zilierilor în cazul depășirii plafonului stabilit: deductibile sau nu
 • Regimul fiscal al donațiilor întreprinderii în folosul foștilor angajați

În rubrica Întrebări și răspunsuri, puteți găsi și răspunsul la întrebarea ce vizează  obligațiile fiscale aferente primelor de asigurare facultativă de asistență medicală, autorul materialului fiind  Daniela Gulea.

Vă mulțumim pentru interesul și fidelitatea cu care ne urmăriți și vă îndemnăm să beneficiați în continuare de produsele noastre, pentru a aplica corect legislația fiscală. Vă reamintim, de asemenea, că puteți obține gratis Catalogul mijloacelor fixe la achiziționarea Codului fiscal 2021, precum și despre procurarea ediției speciale ,,Acte normative de reglementare a contabilității în sectorul corporativ” care include: Legea contabilității și raportării financiare; Standardele Naționale de Contabilitate (SNC) 2020; Planul general de conturi contabile și Indicațiile metodice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.