18
05 2022
254

Eliberarea AST, simplificată

Regulamentul cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu depășirea masei totale, a maselor pe axe și/sau a dimensiunilor maxime admise (Regulament) a fost aprobat astăzi, 18 mai, în cadrul ședinței Guvernului. Documentul a fost elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, iar la publicarea actului normativ în MO și punerea acestuia în aplicare, va fi abrogat Regulamentul cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele admise, aprobat prin HG nr. 1073/2007.

 

În cadrul ședinței Executivului a fost menționat că la elaborarea noului Regulament s-a ținut cont de practica existentă în acest domeniu, au fost analizate problemele, precum și practicile statelor membre ale UE. În rezultat, Regulamentul prevede majorarea perioadei de valabilitate a autorizației speciale de transport (AST) de la 30 la 90 de zile. De asemenea, se va reduce de la 10 la 7 zile lucrătoare termenul de eliberare a AST.

 

Pentru operatorii de transport rutier va fi simplificat procesul de obținere a AST. Potrivit HG nr. 1073/2007, operatorii de transport rutier erau obligați să obțină avizele necesare de la administratorii drumurilor, unitățile ce administrează treceri pe sub liniile aeriene, conductoare de electricitate, telefon, radio, linii de transport electric, treceri la nivel cu calea ferată, care include itinerarul cursei și restricțiile impuse la efectuarea transporturilor, după care înaintau cererea către Agenţia Naţională Transport Auto (ANTA) pentru obținerea AST. Odată cu intrarea în vigoare a noului Regulament, operatorul de transport rutier va depune doar cererea pentru eliberarea AST la ghișeul unic, la adresa electronică a ANTA, sau prin intermediul sistemului ”E-autorizație transport”.

 

Ulterior, la cererea ANTA, entitățile vizate vor fi obligate să elibereze în termen de 4 zile avizul preliminar, care include itinerarul cursei și restricțiile impuse la efectuarea transporturilor, iar operatorul de transport rutier are opțiunea de a recepționa AST în termen de o zi de la ANTA, după efectuarea plății prealabile. În toate cazurile, AST şi duplicatele acestora se vor elibera în formă de documente electronice, transmise la adresele electronice ale solicitanţilor. În situaţiile în care eliberarea originalului AST pe suport de hârtie va fi cerută de solicitant, pe lângă acesta se va elibera şi un exemplar în formă de document electronic.

 

Regulamentul, de asemenea, stabilește controlul circulației vehiculelor cu depășiri ale maselor și/sau dimensiunilor maxime admise, modul de constatare a contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor Legii drumurilor nr. 509/1995. Complementar, actul reglementează obligațiile personalului de control din cadrul ANTA, cât și a personalului operatorilor de transport/ întreprinderi, care desfășoară activitatea de transport rutier cu vehicule cu mase și/sau dimensiuni care depăşesc limitele maxime admise în circulație pe drumurile publice din RM.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.