20
03 2020
490

Eliberarea tuturor actelor permisive se va efectua prin SIA GEAP

Sistemul informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) este un sistem destinat pentru gestionarea procesului de primire a cererilor de eliberare a respectivelor actelor, precum şi altor acte decise de Guvern, comunicare şi schimb de informaţii între autorităţile publice implicate în eliberarea actelor permisive, standardizarea unor procese de prelucrare a cererilor şi eliberare a documentelor vizate. Prevederea este inclusă în proiectul de modificare al Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Totodată, se propune completarea Legii nr. 160/2011 cu norma ce stabilește că actul permisiv se va elibera de autoritatea emitentă obligatoriu prin SIA GEAP şi va conţine codul QR (o gamă de standarde de codare cu formă de bare bidimensionale (cod matrice)) generat de aceasta, cu excepţia cazului în care tratatele internaţionale la care a aderat Moldova prevăd altfel. Conform autorilor, utilizarea SIA GEAP va contribui la facilitarea procesului de eliberare a actelor permisive atât pentru antreprenori cât şi pentru autorităţile publice emitente. Necesitatea utilizării obligatorii a sistemului este generată de complexitatea actuală a procesului de eliberare a actelor permisive, fiind o povară semnificativă pentru antreprenori la obţinerea lor. Se așteaptă că sistemul va servi drept punct central pentru conectarea autorităţilor publice şi coordonarea activităţilor lor, pentru ca instituţiile să poată face schimb de informaţii în scopul minimizării cantității de informaţii care trebuie prezentate de solicitanţi în vederea obţinerii actelor permisive. În nota informativă la proiect se spune că, cu suportul Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivităţii, în semestrul II al anului 2019 a fost efectuat o analiză a întregului sistem de eliberare a actelor permisive. Conform acestuia, din totalul de acte permisive configurate în sistem, doar 48% se eliberează prin SIA GEAP. În urma identificării problemelor menţionate, autoritățile au ajuns la concluzia că, în condițiile actuale este necesară majorarea ratei de utilizare a SIA GEAP de către autorităţile emitente de acte permisive prin completarea cadrului legislativ cu prevederi conform cărora fiecare act permisiv urmează a fi eliberat în mod obligatoriu prin SIA GEAP. În același timp, este pusă sarcina majorării ratei cererilor depuse în regim on-line prin SIA GEAP.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.