05
01 2018
952

Eliminarea acționarilor necorespunzători din bănci are un mecanism

Organul executiv al băncii va putea anula acțiunile pentru care a expirat termenul de vânzare şi emite noi acțiuni. Legea ce prevede modificări la cadrul actual de eliminare a acționarilor necorespunzători prin instituirea procedurii de anulare, emitere și vânzare a acotelor de participare deținute cu nerespectarea cerințelor privind calitatea acționariatului în capitalul băncilor a fost publicată în Monitorul Oficial din 29 decembrie 2017. Astfel, prin derogare de la prevederile Legii privind societățile pe acțiuni, banca, în termen de cel mult 15 zile de la data expirării termenului acordat deținătorilor de valori mobiliare pentru vânzarea acțiunilor, va emite și va depune la Comisia Națională a Pieței Financiare decizia privind anularea acestor acțiuni şi emiterea de noi acțiuni în același număr şi de aceeași clasă. Comisia Națională, la rândul său, va emite decizia privind înscrierea aferentă radierii acțiunilor anulate cu restructurarea emisiunilor de acțiuni anterioare și decizia privind înregistrarea acțiunilor nou-emise, în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii la Comisie a deciziei de către bancă. Legea mai oferă posibilitatea Băncii Naționale să prelungească termenul de 3 luni prevăzut pentru vânzarea acțiunilor nou-emise cu perioade a câte cel mult 3 luni, de cel mult 3 ori consecutiv, în cazul în care prelungirea este necesară pentru neadmiterea periclitării stabilității financiare. Vânzarea acțiunilor nou-emise se va realiza pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare, iar acțiunile nou-emise vor fi expuse spre vânzare doar ca pachet unic, format din numărul total al acestora, urmând a fi achiziționate de un singur cumpărător sau de un grup de persoane ce acționează concertat. Cât privește prețul acțiunilor nou-emise, acesta va fi stabilit în termen de cel mult 3 luni de la data expirării termenului acordat deținătorilor de valori mobiliare pentru vânzarea acțiunilor. Dacă cota nu depășește 10%, prețul va fi conform valoarii acțiunilor rezultate din aplicarea unuia dintre criteriile prevăzute la art. 23 alin. (2) din Legea privind piața de capital (preţul mediu ponderat de tranzacţionare aferent ultimelor 12 luni anterioare derulării ofertei; valoarea activelor nete pe o acţiune a societăţii, conform ultimei situaţii financiare auditate; valoarea acţiunilor rezultate dintr-o expertiză, efectuată de un evaluator independent), cu aplicarea alin.7 al aceluiași articol. În cazul în care cota depășește 10%, pentru băncile cu o valoare a activelor ce nu depășește cinci miliarde de lei, prețul se va stabili pornindu-se de la valoarea acțiunilor rezultată dintr-o evaluare efectuată de către o companie de evaluare independentă. Dacă cota depășește 10%, pentru băncile cu o valoare a activelor ce depășește cinci mld. lei, prețul se va stabili după o evaluare efectuată de către o entitate cu renume și cu o experiență recunoscută pe plan internațional în domeniul evaluării valorilor mobiliare ale entităților de interes public, cu condiția notificării prealabile a Băncii Naționale a Moldovei cu privire la evaluatorul selectat. Mijloacele bănești obținute în rezultatul vânzării acțiunilor nou-emise va fi transferată într-un cont bancar provizoriu deschis de către bancă în acest scop.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.