30
05 2018
765

Eliminarea barierelor tehnice în comerțul dintre statele CSI

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la inițierea negocierilor asupra Acordului cu privire la barierele tehnice în comerțul dintre statele-membre ale Comunității Statelor Independente (CSI) și documentele aferente acestuia. Acordul este unul multilateral și se încheie între Guvernele statelor-membre ale CSI. Potrivit documentului, proiectul Acordului a fost elaborat luând în considerare necesitatea dezvoltării relațiilor dintre statele-membre ale CSI, precum și în baza regulilor și principiilor Acordului privind promovarea politicii concordate în domeniul standardizării, metrologiei şi certificării din 13 martie 1992. Astfel, prin încheierea Acordului, Republica Moldova se angajează să continue cooperarea în domeniul standardizării, reglementării tehnice și evaluării conformității, ce va duce la intensificarea relațiilor comerciale multilaterale. Semnarea Acordului va contribui la diversificarea piețelor externe pentru produsele autohtone, eliminarea barierelor tehnice în calea comerțului, precum și asigurarea consolidării relațiilor economice. În același timp, proiectul prevede că statele semnatare nu sunt obligate să accepte cerințele obligatorii pentru produsele stabilite în alte state parți la acest Acord sau să recunoască echivalența acestor cerințe. Acordul nu va implica angajamente financiare din partea Republicii Moldova şi nici cheltuieli suplimentare privind implementarea acestuia. Acordul se va încheia pe un termen nedeterminat şi va intra în vigoare după 30 de zile de la data primirii de către depozitar a celei de a treia notificări privind îndeplinirea de către părțile semnatare a procedurilor interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare. Dialogul pe marginea proiectului Acordului menționat a fost lansat în anul 2016 în cadrul Consiliului Interstatal de Standardizare, Metrologie și Certificare, membru cu drepturi depline al căruia este Ministerul Economiei și Infrastructurii în calitate de autoritate responsabilă de infrastructura calității, se menționează în nota proiectului. Documentul poate fi consultat până la 15 iunie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.