25
02 2019
1568

Eliminarea deficiențelor de salarizare

Valoarea de referință pentru calcularea salariilor directorilor instituțiilor de învățământ general și profesional tehnic, în conformitate cu Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se stabilește la nivel de 1800 lei. În Monitorul Oficial din 22 februarie curent a fost publicată Legea nr.14 din 15 februarie 2019 cu privire la modificarea art. 10 din Legea bugetului de stat pentru anul 2019. Anterior acest articol prevedea valoarea de referință de 1600 lei pentru personalul didactic și personalul de conducere din instituțiile de învățământ. Majorarea valorilor minime de referinţă pentru calcularea salariilor directorilor de grădinițe, școli și colegii a fost efectuată în scopul eliminării deficiențelor existente și majorării salariilor acestor cadre didactice. Potrivit datelor, de majorări vor avea parte circa 4 mii de persoane care ocupă funcții de conducere în cadrul instituțiilor de învățământ. Totodată, vor fi majorate şi salariile subofiţerilor şi ofiţerilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, valoarea minimă de referință pentru corpul de ofițeri va constitui 1600 lei, iar pentru corpul de subofițeri – 1700 lei. În același timp, se majorează valoarea de referință până 1700 de lei pentru calcularea salariilor consilierilor pentru soluționarea contestațiilor din cadrul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Potrivit legii, aceste valori de referință se vor aplica la calcularea salariilor începând cu luna ianuarie 2019. Pentru efectuarea majorărilor sunt necesare 138 de mil. lei, bani prevăzuți în bugetul de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.