11
07 2018
857

Energia din surse regenerabile: 17% din consumul brut până în anul 2020

Guvernul a aprobat Regulamentul privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil, care va crea cadrul juridic necesar implementării schemei de suport introduse de Legea cu privire la promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și anume a prețurilor fixe oferite pentru energia electrică generată de instalațiile de valorificare a potențialului regenerabil. Regulamentul are ca scop stabilirea unor proceduri, condiții și criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii ce urmează a fi aplicate la organizarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil în procesul obținerii energiei din surse regenerabile. Conform Regulamentului, va fi create o Comisie de licitații, care se va ocupa de organizarea și desfășurarea acestora pentru oferirea statutului de producător eligibil. Comisia va fi formată din reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției Relații Funciare şi Cadastru, Agenției pentru Eficiență Energetică și Cancelariei de Stat. Prevederile Regulamentului se vor aplica la organizarea și desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil producătorilor mari în cazul construcției de noi centrale electrice care utilizează surse regenerabile, centrale electrice hibrid, care utilizează şi surse convenționale de energie, majorării capacității centralelor electrice existente, care utilizează surse regenerabile. Prin acest regulament se schimbă abordarea statului față de investițiile în domeniul energiei regenerabile, oferind investitorilor garanțiile necesare pentru inițierea unor proiecte în acest domeniu. În același timp, noua schemă de sprijin a investițiilor este prezentată de instrumente de piață, care promovează competiția în rândul investitorilor – licitațiile de capacități. Organizarea licitațiilor va permite Guvernului Republicii Moldova să susțină această ramură a economiei și investițiile private, atrase la cele mai mici costuri posibile, rezultate ca urmare a promovării competitivității în sector. Mai mult ca atât, mecanismul respectiv vine să instituie un control asupra volumelor capacităților ce urmează a fi instalate, precum și să anticipeze, după caz, amplasările în teritoriu, ceea ce se află într-o strânsă legătură cu investițiile necesare pentru extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru a face fața modificărilor formatului fluxurilor de energie electrică. Documentul prevede că la licitaţii poate participa orice investitor, individual sau prin asociere. Ofertantul este obligat să depună odată cu oferta și o garanţie în mărime fixă per 1 kW putere instalată şi este unică pentru toţi investitorii de proiecte pentru tipul respectiv de tehnologie de producere. Cuantumul garanției nu poate depăși 2% din valoarea investiției specifice luate în calcul la stabilirea de către ANRE a preţurilor plafon pentru licitaţia respective şi se depune la contul bancar al Guvernului. Dezvoltatorul nerezident beneficiază de aceleași drepturi ca şi dezvoltatorul rezident şi trebuie să îndeplinească aceleași condiții şi criterii pentru a câștiga licitația. Statutul de producător eligibil se va acorda prin hotărâre de Guvern, iar întreaga cantitate de energie electrică produsă de centrala electrică care utilizează energie din surse regenerabile şi în raport cu care a fost oferit statutul de producător eligibil urmează să fie achiziţionată de furnizorul central de energie electrică, desemnat de Guvern, la preţul fix stabilit în cadrul licitaţiei pentru investitorul respectiv. Menționăm că autoritățile și-au propus ca scop promovarea dezvoltării durabile a economiei naţionale prin încurajarea utilizării energiei din surse regenerabile, diversificarea resurselor energetice primare şi realizarea unei ponderi a energiei din surse regenerabile de cel puțin 17 % din consumul final brut de energie până în anul 2020. Promovarea proiectului nu implică alte cheltuieli suplimentare din bugetul de stat decât cele necesare pentru organizarea și funcționarea Comisiei de licitații, care vor fi preconizate de Ministerul Economiei și Infrastructurii la planificarea bugetului instituției.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.