16
11 2018
1024

Etichetarea produselor ecologice

Produsele vor fi considerate ecologice dacă pe etichetă, pe materialele publicitare sau în documentele comerciale va fi notat termenul "ecologic". Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege privind producția agroalimentară ecologică și etichetarea produselor respective. Documentul stabileşte cadrul legal pentru activitatea ce ţine de obţinerea produselor agroalimentare ecologice la toate etapele de producție, procesare și distribuție, a controlului acestora, a utilizării în etichetare și în publicitate a indicațiilor aplicabile producției ecologice. Proiectul reglementează și utilizarea măricii naționale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova”, care va fi permisă numai la etichetarea, prezentarea şi promovarea produselor care corespund prevederilor legii. Dreptul de utilizare a mărcii naţionale îl au doar operatorii care şi-au supus produsele sistemului de control pe tot parcursul ciclului de producţie, preparare şi comercializare. Marca naţională „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” nu se utilizează în cazul produselor obținute în perioada de conversie la producţia agroalimentară ecologică, la produsele ce conţin organisme modificate genetic și până la obţinerea certificatului de inspecție al produsului. Orice operator care produce, procesează, depozitează, importă sau exportă produse agroalimentare ecologice sau care introduce pe piață astfel de produse, urmează să notifice anticipat această activitate la autoritatea de control și să își supună exploatația sistemului de control. Proiectul reglementează normele generale aplicabile procesului producerii de alimente ecologice procesate, care va fi separat în timp și spațiu de producția de alimente neecologice. Nu se vor utiliza substanțe sau tehnici ce reconstituie proprietățile pierdute în timpul procesării sau depozitării alimentelor ecologice, ce corectează rezultatele neglijenței în timpul procesării sau care pot induce în eroare în orice alt fel adevărata natură a acestor produse. De asemenea, proiectul prevede obligațiile și acțiunile în cazul suspiciunii de nerespectare a condițiilor stabilite. Astfel, dacă un operator presupune că un produs pe care l-a produs (pregătit, importat sau pe care l-a primit de la un alt operator) nu corespunde cerințelor, va trebui să identifice și să izoleze produsul în cauză, să verifice dacă suspiciunea poate fi probată. Totodată, el nu va plasa produsul în cauză pe piață ca produs ecologic sau în conversie și nu îl utilizează în producția ecologică până dubiile nu pot fi excluse. În cazul în care suspiciunea este probată sau în cazul în care nu poate fi exclusă, operatorul informează imediat organismul de inspecţie şi certificare, prezentând probele disponibile, după caz. Potrivit notei informative la document, adoptarea proiectului de lege va contribui la recunoașterea pe piața UE a certificatelor eliberate de organismele de inspecție și certificare naționale, existența unui cadru legal pentru acordarea excepțiilor privind producerea agroalimentară ecologică, accesarea subvențiilor de către agenții economici și stabilirea unui sistem de supraveghere și control de stat privind trasabilitatea produselor respective.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.