04
01 2022
201

eTIR, alternativă Carnetului fizic

Examinarea proiectului hotărârii de Guvern prin care se propune aprobarea noului Regulament cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale realtiv la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR a fost inclusă pe agenda ședinței secretarilor generali. Necesitatea elaborării documentului derivă din noua procedură electronică eTIR – o alternativă a actualei proceduri de eliberare a carnetului TIR pe suport de hârtie.
 
Astfel, eTIR presupune efectuarea operațiunilor caracteristice regimului TIR prin utilizarea sistemului informațional al Serviciului Vamal. În cazul în care procedura respectivă nu va putea fi efecuată din motive tehice la biroul vamal de plecare, titularul Carnetului TIR va putea reveni la procedura obișnuită.
 
Potrivit Regulamentului, procedura eTIR poate substitui și procedurile electronice TIR-EPD și Safe-TIR. Cu toate acestea, TIR-EPD și Safe-TIR vor fi aplicabile în continuare în cazurile prezentării Carnetului TIR pe suport de hârtie și utilizate pentru obținerea datelor despre valabilitatea garanției sau obținerea preventivă a datelor despre transportul TIR în situațiile în care sistemul eTIR nu este funcțional.
În același timp, conform analizei impactului de reglementare, deși ambele instrumente (TIR-EPD și Safe-TIR) asigură schimbul de date între părțile implicate, acestea nu au fost suficiente pentru eliminarea suportului de hârtie a Carnetelor TIR. 
 
Ulilizarea ambelor instrumente și a carnetului fizic, precum și a necesității completării datelor electronice, generează pierderi de timp pentru titular si necesitatea suplinirii personalului cu angajati care vor asigura completarea formularelor electronice respective.
 
Totodată, în cazul în care funcționarii vamali nu vor putea utiliza sistemul eTIR din cauza deficiențelor de conexiune/tehnice, la postul vamal de trecere sau destinație se va recurge la o procedură de rezervă ce presupune utilizarea documentului de însoțire.
 
La rândul său, Documentul de insoțire este generat electronic de sistemul informațional vamal după acceptarea declarației la primul post vamal de plecare în conformitate cu reglementările conținute în specificațiile tehnice eTIR, este imprimat și înmânat titularului/ reprezentantului fără a fi ștampilat de către funcționarul vamal.
 
Conform notei informative, implementarea proiectului nu necesită cheltuieli suplimentare pentru mediul de afaceri (operatorii de transport), dar se impun cheltuieli de ajustare a sistemului informațional al Serviciului Vamal (Asycuda World) la cerințele procedurii electronice eTIR, care vor fi acoperite prin contul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova. Cheltuielile ulterioare de asigurare a funcționalității procedurii electronice eTIR, vor fi acoperite din bugetul Serviciului Vamal.  
 
Notă: Convenția vamală relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea Carnetului TIR se referă la transportul mărfurilor fără transbordare intemediară, efectuat cu vehicule rutiere, ansambluri de vehicule sau în containere, peste una sau mai multe frontiere de la postul vamal de plecare al unei parți contractante până la postul vamal de destinatie al altei parți contractante sau aceleiași părți, cu condiția că o anumită parte din operatiunea TIR dintre începutul și sfârșitul acesteia se efectuează cu vehicule rutiere și cu traversarea a cel puțin unei frontiere de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.