Știri

Evaluarea riscurilor pieţei financiare nebancare

Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pe piața financiară nebancară, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.38/1 din 24 august 2018, a fost publicat în MO din 28 septembrie curent. Documentul reglementează aplicarea măsurilor de precauție, inclusiv de identificare a clientului și a beneficiarului efectiv; identificarea și evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului; controlul intern, elaborarea și implementarea politicilor și programelor proprii pentru prevenirea fraudelor indicate; păstrarea datelor; raportarea activităților și tranzacțiilor suspecte. Regulamentul este structurat în X capitole care prevăd necesitatea şi modul de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, abordarea bazată pe risc, elaborarea măsurilor de supraveghere, a politicilor, procedurilor de control intern, raportarea activităților și tranzacțiilor, măsurile de precauţie simplă şi sporită privind clienții, etc. Astfel, entităţile raportoare vor elabora programe proprii de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. Acestea vor adapta prevederile Regulamentului la propria activitate în funcţie de mărimea, complexitatea, natura şi volumul activităţilor, lista clienţilor, nivelul de risc asociat cu diferiţi clienţi şi operaţiunile desfăşurate de aceştia. Suplimentar, până la lansarea şi dezvoltarea de produse şi servicii noi, dar şi utilizarea tehnologiilor noi sau aflate în dezvoltare, atât pentru produsele şi serviciile noi, cât şi pentru cele existente, raportorii vor identifică riscurile domeniului propriu de activitate, consemnându-le într-un raport de evaluare, fiind vorba despre riscurile imaginii, cele legale, operaţionale şi de tehnologia informaţiei. Totodată, entitatea raportoare trebuie să poată demonstra organelor cu funcţii de supraveghere, prin documente confirmative, că amploarea măsurilor de precauţie întreprinse de aceasta faţă de client este adecvată, având în vedere riscurile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. Documentul mai stabileşte că beneficiarul unei polițe de asigurare de viață va fi considerat de către entitatea raportoare un factor de risc în determinarea unei eventuale aplicări a măsurilor de precauție sporită privind clienții. În cazul în care entitatea raportoare stabilește că un beneficiar – persoană juridică sau alt aranjament legal prezintă un risc sporit, măsurile de precauție sporită vor include măsuri rezonabile de identificare și verificare a identității beneficiarului efectiv al beneficiarului poliței la momentul plății. Toate documentele şi informaţiile despre clienţi şi beneficiarii efectivi, obţinute în cadrul aplicării măsurilor de precauţie privind clienţii, inclusiv copiile documentelor de identificare, arhiva documentelor primare, corespondenţa de afaceri, rezultatele analizelor şi cercetărilor efectuate privind identificarea tranzacţiilor complexe şi neordinare vor fi păstrate pe perioada activă a relaţiei de afaceri şi pe o perioadă de 5 ani după terminarea acesteia sau după data efectuării tranzacţiilor ocazionale, iar ulterior până la 5 ani în format electronic. Datele păstrate trebuie să fie suficiente ca să permită reconstituirea fiecărei activităţi sau tranzacţii astfel încât să servească în caz de necesitate ca probă în cadrul procedurii penale, contravenţionale şi altor proceduri legale. Hotărârea CNPF cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pe piaţa financiară nebancară a fost înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 18 septembrie 2018.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1199 vizualizări

Data publicării:

29 Septembrie /2018 11:01

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon