30
01 2018
2502

Evidenţa plăţilor la BPN: au fost modificate unele coduri IBAN

Ministerul Finanțelor prin Ordinul nr.13 din 19 ianuarie 2018 privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.158 din 22 decembrie 2017 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2018” ajustează modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional la modificările întroduse în Clasificaţia bugetară şi unele acte legislative şi normative, care au fost puse în aplicare în anul curent. În ordin au fost operate următoarele modificări: 1. În Capitolul 3 „Principalele modificări în administrarea veniturilor bugetelor componente ale bugetului public național în anul 2018”: 1.1. Punctul 3.2 se completează cu o liniuță nouă care va avea următorul conținut: “ - cod ECO 143117 – Amenzi aplicate de Consiliul Concurenței, care se va vira în bugetul de stat la codul IBAN: MD83TRGAAA14311701000000.” 2. În Capitolul 4 „Încasările la bugetul de stat”, după punctul 4.7 se introduce punctul 4.71 cu următorul conținut: -”4.71. Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (cod ECO 114632), calculată de către Autoritatea Națională Transporturi Auto se va vira la codul IBAN: MD80TRGAAA11463201000000; IBAN: - La punctul 4.17, sintagma „ codul IBAN : MD73TRPAAA114640A15473AC” se substituie cu sintagma „codul IBAN: MD30TRPAAA114640A15473AA” - La punctul 4.18, sintagmele „codul IBAN : MD27TRPAAA142241A15331AA” și „codul IBAN MD86TRPAAA142242A15331AA” se substituie cu sintagmele: „codul IBAN: MD74TRPAAA142241A15625AA” și „codul IBAN MD36TRPAAA142242A15625AA”. 3. În Capitolul 5 „Achitarea drepturilor de export-import și a altor plăți administrate de organele vamale”, din punctul 5.2 se exclude litera c). 4. În Capitolul 6 „ Încasările la bugetele locale”, punctul 6.11 se exclude. 5. Anexa nr.1 „Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului de stat”: 5.1.Se modifică următoarele poziții: 5.2. Anexa se completează cu următoarea poziție: 6. În Anexa nr.2 „Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetelor raionale, bugetelor municipale Chișinău și Bălți, bugetului central al UTA Găgăuzia și bugetelor locale”, se exclude poziția: 7. Anexa nr.4 „Codurile IBAN pentru virarea amenzilor pentru încălcarea traficului rutier”, se exclude. Ordinul a intrat în vigoare la data semnării – 19 ianuarie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.