11
03 2019
888

Evidența contabilă în sistemul bugetar. Modificarea cadrului normativ

Prima ședință comună de lucru din acest an a Ministerului Finanțelor cu reprezentanții autorităților publice locale a fost desfășurată pe data de 6 martie. În cadrul ședinței au fost discutate aspecte ce țin de executarea bugetelor locale în anul 2019 și modul de încasare și evidență a plăților la buget, particularități privind raportarea pe anul 2018, aspecte ce țin de implementarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar etc. De asemenea, participanții au discutat și despre modificarea cadrului normativ în domeniul evidenței contabile în sistemul bugetar. În acest sens, au fost prezentate modificările și completările recente aduse cadrului normativ, cum ar fi precizarea regulilor generale de evaluare și reevaluare, introducerea subcontului 415310 “Investiții în părți legate și nelegate”pentru evidența bunurilor transmise în gestiune economică, modificarea și introducerea subconturilor extrabilanțiere întru evidența mai detaliată a împrumuturilor interbugetare și recreditate etc. P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD” vă oferă posibilitatea de a lua cunoștință cu prezentarea ce se referă la modificarea cadrului normativ în domeniul evidenței contabile în sistemul bugetar.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.