07
10 2020
1027

Evidența informației cu privire la aplicarea și achitarea amenzilor

Guvernul a aprobat astăzi, 7 octombrie 2020, proiectul  hotărârii cu privire la procedura de furnizare a informației privind amenzile contravenționale către Serviciul Fiscal de Stat.
 
Obiectivul proiectului este crearea unui sistem de evidență analitică conformă a aplicării și achitării amenzilor contravenționale, evidența restanțelor și monitorizarea procesului recuperării acestora.

 

După cum a explicat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, necesitatea elaborării proiectului este condiționată de situația actuală a evidenței insuficiente a sumelor amenzilor contravenționale calculate, achitate și restante.

 

Astfel, autoritățile competente să soluționeze cauzele contravenționale care au întocmit procese-verbale cu privire la contravenție, țin evidența sumelor amenzilor individual, neavând însă toată informația cu privire la sumele amenzilor achitate.  În acest mod, autoritatea care întocmit procesul-verbal și, respectiv, a aplicat o amendă, deține informația cu privire la suma amenzii aplicate, dar nu și cu privire la amenda achitată, informație deținută de SFS. În același timp, SFS are datele cu privire la amenda contravențională achitată, însă nu deține informația cu privire la amenda aplicată. Respectiv, Ministerul Finanțelor nu deține o informație completă despre restanțele neachitate la zi de către contravenienți.

 

Potrivit instrucțiunii, structurile organizaționale raportoare vor furniza, prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect) informația privind:

 • IDNO/IDNP-ul persoanei în a cărei privință a fost întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție;
 • denumirea/numele și prenumele persoanei în a cărei privință a fost întocmit procesul-verbal;
 • numărul și seria procesului-verbal cu privire la contravenție;
 • data întocmirii procesului-verbal;
 • data aducerii la cunoștință a procesului-verbal contravenientului;
 • suma totală a amenzii aplicate conform procesului-verbal
 • denumirea autorității competente să soluționeze cauza contravențională;
 • mențiunea cu privire la contestarea deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale „amenda” și, ulterior, rezultatul examinării;
 • date cu privire la achitarea amenzii în termen de 3 zile (reducere cu 50% a amenzii);
 • mențiunea cu privire la remiterea procesului-verbal cu privire la contravenție executorului judecătoresc;
 • numele și prenumele executorului judecătoresc;
 • data remiterii procesului-verbal cu privire la contravenție executorului judecătoresc.

 

Informația va fi prezentată în termen de trei zile lucrătoare de la data survenirii evenimentului și va fi utilizată de SFS printr-un serviciu web, ca urmare a semnării anexei tehnice ce descrie fluxul de schimb de date cu Agenția de Guvernare Electronică.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.