18
06 2020
746

Evidența mărfurilor înmagazinate de antrepozitele vamale aflate în proces de lichidare

Deţinătorul antrepozitului, în cazul lichidării, prezintă Serviciului Vamal darea de seamă privind mărfurile înmagazinate în termen de trei zile de la data la care i-a fost înmânată hotărârea de lichidare, a expirat termenul de valabilitate a Autorizaţiei de funcţionare, sau, după caz, de la data comunicării biroului vamal a hotărârii de lichidare a antrepozitului vamal. Totodată, în termen de şapte zile acesta efectuează inventarierea mărfurilor păstrate în regim de antrepozit vamal.
 
În scopul asigurării executării uniforme a prevederilor legislației vamale, SV a elaborat proiectul ordinului cu privire la aprobarea modelului-tip al Dării de seamă privind mărfurile înmagazinate în antrepozitele vamale în proces de lichidare.

 

Astfel, în Darea de seamă se vor indica: denumirea mărfurilor antrepozitate aflate în stocuri, poziția tarifară, cantitatea, valoarea statistică a acestora, numărul declarației vamale de plasare a mărfurilor în regim vamal de antrepozitare și denumirea agentului economic.

Darea de seamă, precum și lista de inventariere a mărfurilor aflate în antrepozitul vamal în proces de lichidare se va prezenta de către deținătorul antrepozitului (antrepozitar) în adresa biroului vamal de control.

Pe perioada de lichidare se interzice plasarea altor mărfuri în antrepozit, iar scoaterea mărfurilor anterior antrepozitate va fi posibilă doar prin plasarea acestora în alte destinații vamale.

Menționăm că, în conformitate cu prevederile Secțiunii 4, Capitolul II al Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal, antrepozitul vamal poate fi lichidat voluntar la expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei sau în orice alt moment în cadrul acestui termen. De asemenea, antrepozitul poate fi lichidat şi prin dispoziţia organelor vamale, atunci când se constată comiterea unor încălcări grave ale legislaţiei vamale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.