15
06 2021
269

Evidența străinilor în RM: delimitarea competențelor instituțiilor responsabile

Orice adresare a străinilor cu privire la atribuirea IDNP-ului sau la documentarea cu acte de identitate va fi soluționată de către Biroul Migrație și Azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care exercită atribuții cu privire la regimul străinilor în Republica Moldova, precum şi cu privire la gestionarea evidenţei străinilor cărora li s-a acordat drept de şedere în RM.
 
Agenția Servicii Publice a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea  HG nr.333/2002, prin care a fost aprobat Conceptul sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al populaţiei" şi Regulamentului cu privire la Registrul de stat al populaţiei”.

 

În scopul delimitării clare a competențelor între instituțiile responsabile de ținerea evidenței străinilor, precum și ținând cont de faptul că funcția de evidență a străinilor la prima trecere a frontierei de stat ţine de domeniul de competenţă al Poliției de Frontieră, se propune excluderea din Registrul de Stat al populației a conturului automatizat de evidenţă şi control al trecerii frontierei de stat al Republicii Moldova („CONTROL-D”). Astfel, toată informația privind traversarea frontierei de stat de către străini va fi stocată în cadrul unui singur sistem – Sistemul informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră (SIIPF).

 

De asemenea, în document se precizează că funcția de posesor al Registrului de stat al populației va fi atribuită Agenției Servicii Publice, dat fiind faptul că în conformitate cu prevederile HG nr.314/2017, ASP ține acest registru în scopul prestării serviciilor de documentare și evidență a populației.

 

Documentul poate fi consultat până la 25 iunie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.