Știri

Evidența timpului de muncă și salarizarea angajaților în perioada 30 martie–3 aprilie 2020

Zilele de 30 martie – 03 aprilie 2020 se includ în tabelul de evidență a timpului de lucru și de calculare a salariului pentru lunile martie și aprilie ca zile prezente la lucru. Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a emis Dispoziția nr.8 din 28 martie 2020, prin care sunt oferite soluții pentru depășirea situației ce ține de evidența timpului de muncă și salarizarea angajaților din sectorul bugetar. Astfel, prin pct.1 din document este dispus, prin derogare de la prevederile actelor normative în vigoare că, în perioada stării de urgență, conducătorii unităților din sectorul bugetar sunt împuterniciți cu dreptul: de a stabili durata concediilor anuale ale salariaților; • de a rechema salariații din concediul anual de odihnă/neplătit/ de studii; • de a repartiza prin ordin/dispoziție timpul de muncă în cadrul săptămânii, cu asigurarea ținerii evidenței timpului de muncă prestat efectiv de fiecare salariat; • de a atribui angajaților exercitarea unor activități/atribuții de prevenire și combatere a răspândirii infecției COVID-19, neindicate în funcțiile și atribuțiile entității. Totodată, conform pct.5 din Decizia nr.8, nu se consideră zile de odihnă pentru salariații care, în perioada 30 martie–3 aprilie 2020: 5.1. solicită acordarea/se află în concediul de odihnă anual (art. 112 din Codul muncii), inclusiv concediul de odihnă nefolosit (art. 119, alin. (3) din Codul muncii), cu achitarea indemnizației de concediu (art. 117 din Codul muncii) și concediu neplătit (art. 120 din Codul muncii); 5.2. sunt în regim de staționare, conform ordinului dispus de angajator; 5.3. vor activa, la decizia angajatorului la domiciliu, în scopul asigurării activității stringente a unității; 5.4. vor asigura activitățile de calculare a salariilor pentru luna martie; 5.5. vor asigura funcționarea sistemului trezorerial (evidența încasărilor și executarea plăților prioritare/urgente). În perioada stării de urgență nu vor fi acordate premii unice. Consultați Decizia nr.8 din 28 martie 2020.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

19539 vizualizări

Data publicării:

29 Martie /2020 13:20

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

stare de urgenta | salarizare | premii unice | comisie | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon