12
10 2020
657

Evidența unică a contravențiilor și a subiecților lor

Evidența unică a contravențiilor și a persoanelor care au săvârșit contravenţii, a hotărârilor și deciziilor emise în cauzele contravenţionale, precum și a informațiilor cu caracter contravențional va fi asigurată prin intermediul unui sistem informațional.
 
În Monitorul Oficial din 9 octombrie a fost publicată Legea nr. 185 din 11 septembrie 2020 cu privire la Sistemul informaţional automatizat de evidenţă a contravenţiilor, a cauzelor contravenţionale şi a persoanelor care au săvârșit contravenţii.

 

Legea stabilește principalele regulile și condițiile de creare și funcționare a Sistemului, precum și drepturile și obligațiile participanților la acest sistem, al cărui posesor este Ministerul Afacerilor Interne.

 

Potrivit legii, sistemul va asigura colectarea, înregistrarea, prelucrarea, păstrarea și actualizarea informației cu caracter contravențional, cu asigurarea schimbului de informații cu caracter contravențional dintre agenții constatatori și alte autorități publice, precum și organe similare din alte țări cu care au fost încheiate acorduri.

 

Tot prin intermediul acestui sistem va fi monitorizată respectarea disciplinei de înregistrare și evidență a contravențiilor și a persoanelor care le-au săvârșit, a altei informații cu caracter contravențional, precum și furnizarea informației pentru elaborarea și realizarea măsurilor de reacționare oportună la tendințele și manifestările negative.

 

Totodată, sistemul va oferi statistică operativă autorităților publice. Stabilirea şi aprobarea conținutului, modului și a termenelor de prezentare a rapoartelor generalizate privind starea contravențională în țară se efectuează de către MAI în comun cu Biroul Național de Statistică.

 

Procesele-verbale cu privire la contravenții, întocmite conform prevederilor Codului contravențional, vor fi înregistrate în sistem în termen de 24 de ore de la momentul încheierii acestora. Înregistrarea și actualizarea informației se efectuează de către autoritățile competente să constate contravenții, în conformitate cu termenele și procedura stabilite în Regulamentul cu privire la evidența unică a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții ce va fi aprobat de Guvern.

 

Finanțarea creării, implementării, funcționării și dezvoltării sistemului se va efectua din contul și în limitele mijloacelor aprobate în bugetul public național, precum și din alte surse neinterzise de lege.

 

Legea intră în vigoare la expirarea a 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv, la 9 ianuarie 2021.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.