12
06 2017
638

Evitarea dublei impuneri cu Belgia: Hotărârea a fost publicată

Autoritățile Republicii Moldova și Regatul Belgiei au negociat și încheiat Convenția dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Belgiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bruxelles la 4 decembrie 2008.

Proiectul a fost susținut de Guvern în ședința din 31 mai 2017.

Hotărârea cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului de modificare, întocmit la Bruxelles la 30 martie 2017, a Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Belgiei privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bruxelles la 4 decembrie 2008, a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 181-189 din 9 iunie curent.

Potrivit documentului, încheierea protocolului de modificare va influența pozitiv relaţiile moldo-belgiene în diverse domenii ale economiei, precum şi asupra intensificării colaborării între părţi în domeniul impozitării internaţionale.

Prevederile intra în vigoare la data ultimei notificări în scris, prin canale diplomatice, despre îndeplinirea procedurilor necesare, potrivit legislaţiei Republicii Moldova şi Regatul Belgiei, pentru intrarea protocolului în vigoare, și vor avea efect după 1 ianuarie a anului calendaristic, următor anului, în care au intrat în vigoare.

Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului se prezintă Președintelui Republicii Moldova spre examinare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.