17
06 2021
327

Evoluția transportului de mărfuri și pasageri

În primele patru luni ale anului curent, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 4,6 mil. tone de mărfuri, cu 0,7% mai puțin decât în perioada similară din anul 2020, comunică Biroul Național de Statistică. Cel mai utilizat mijloc de transport rămâne cel rutier, care deține 82,5% în structura mărfurilor transportate în perioada menționată sau 3,8 mil. tone de mărfuri, fiind cu 9,3% mai mult față de perioada similară din anul precedent.
 
Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier revin întreprinderilor din mun. Chişinău – 50,8%. În regiunea de dezvoltare Centru cu acest tip de transport au fost transportate 29,1% de mărfuri, în regiunea de dezvoltare Nord – 12,6%, în cea de Sud – 5,2% și în UTA Găgăuzia – 2,3%.

 

Totodată, în ianuarie-aprilie 2021 cu mijloacele de transport feroviar, care dețin 15,9%, au fost transportate 734,5 mii tone de mărfuri sau cu 34,6% mai puțin faţă de anul 2020.

 

În luna aprilie 2021 întreprinderile au transportat circa 1,5 mil. tone de mărfuri, volumul fiind în creștere cu 44,9% comparativ luna aprilie 2020. Cea mai mare creștere a fost constatată în cazul transportului aerian – 82,2%, dar a sporit și volumul transportului rutier – cu 54,1%, a transportului fluvial – cu 48,3% şi a transportului feroviar – cu 2,7%. Totodată, parcursul mărfurilor a constituit 405,8 mil. tone-km, fiind în creştere cu 30,2%, comparativ cu luna aprilie 2020.

 

În același timp, în primele patru luni ale anului curent cu transportul public au fost transportați 19,3 mil. de pasageri, cu 6,9% mai puţini față de aceeasi perioadă din anul 2020. Parcursul pasagerilor a constituit 779,3 mil. pasageri-km, fiind în descreştere cu 21,5% comparativ cu ianuarie-aprilie 2020. Transportul rutier de pasageri a deținut ponderea covârșitoare – de 98,0% din total. Cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 19,0 mil. pasageri, cu 6,4% mai puțin comparativ cu perioada similară din anul 2020. Ponderea pasagerilor transportați cu autobuze şi microbuze în numărul total de pasageri transportaţi în municipiul Chişinău a constituit 51,2%, regiunile de dezvoltare Centru – 20,7%, Nord – 16,8%, Sud – 8,7% și în UTAG– 2,6%.

 

Datele mai arată că, comparativ cu lunile ianuarie-aprilie 2020, se atestă o scădere în transportul aerian de pasageri cu circa 40%, feroviar – cu 32% și în cel rutier – cu 6,4%. Totodată, creșteri cu 81% au fost înregistrate la transportul fluvial de pasageri.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.