19
06 2019
641

Executarea BASS în primele cinci luni ale anului 2019

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că în 5 luni ale anului 2019 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 9774,3 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (21732,8 mil. lei) la nivel de 45,0%. Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 5383,9 mil. lei sau 42,2% comparativ cu suma anuală precizată de 12770,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2018, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 289,6 mil. lei sau cu 5,7%. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 4331,4 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:
  • 2826,4 mil. lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 46,8% din suma anuală precizată pe anul 2019 de 6041,0 mil. lei, şi sunt cu 574,7 mil. lei (25,5%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent;
  • 1505,0 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 53,0% din suma anuală precizată pe anul 2019 de 2839,7 mil. lei.
Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 9251,3 mil. lei sau 42,6% comparativ cu suma anuală precizată de 21732,8 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2018, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 1375,7 mil. lei sau cu 17,5%. În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 523,0 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 iunie 2019 a constituit 540,0 mil. lei.


via | www.cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.