16
08 2021
246

Executarea BASS în primele 7 luni

Conform Raportului Casei Naționale de Asigurări Sociale privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS), în primele șapte luni ale anului 2021, în BASS au fost acumulate venituri în sumă de 16385,1 mil. lei sau 62,1% din planul anual stabilit de 26400,5 mil. lei.

Astfel, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 9126,0 mil. lei sau 60,5% din suma anuală prevăzută de 15080,1 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2020, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 1172,0 mil. lei sau cu 14,7%.

Alte venituri au fost încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 160,7 mil. lei, din care partea majoră sau 157,7 mil. lei a constituit partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 7098,4 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, dintre care:

- 4668,4 mil. lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 63,3% din suma anuală prevăzută de 7375,5 mil. lei, iar faţă de perioada similară a anului precedent au fost cu 536,9 mil. lei sau cu 13,0% mai mari;

- 2430,0 mil. lei - destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat, care au constituit 65,9% din suma anuală prevăzută de 3687,7 mil. lei.

Cheltuielile totale ale BASS în perioada raportată au fost executate în sumă de 15755,2 mil. lei sau 59,7% din planul anual stabilit de 26400,5 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în aceiaşi perioadă a anului 2020, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată a anului de gestiune a fost mai mare cu 1968,2 mil. lei sau cu 14,3%.

În perioada de 7 luni ale anului curent, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 630,0 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia din 1 august 2021 a constituit 630,4 mil. lei.


via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.