18
05 2018
1420

Executarea BASS pentru primele patru luni ale anului 2018

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, publicat de CNAS, în patru luni ale anului 2018 în BASS au fost acumulatevenituri în sumă de 6599,9 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (19312,5 mil. lei) la nivel de 34,2%.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 3976,8 mil. lei sau 31,7% comparativ cu suma anuală aprobată de 12546,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2017, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 475,6 mil. lei sau cu 13,6%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 2610,3 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

1840,3 mil. lei — destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 33,9% din suma anuală aprobată pe anul 2018 de 5429,1 mil. lei, şi sunt cu 75,2 mil. lei (4,3%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent;

-770,0 mil. lei – destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 57,9% din suma anuală aprobată pe anul 2018 de 1329,4 mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 6258,5 mil. lei sau 32,4% comparativ cu suma anuală aprobată de 19312,5 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2017, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 418,6 mil. lei sau cu 7,2%.

Casa Naţională de Asigurări Sociale şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe.

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 341,4 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 mai 2018 a constituit 348,7 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.