03
06 2019
1086

Executarea bugetelor locale va fi supusă auditului public extern

Legea finanțelor publice locale ar putea fi completată cu un articol nou, care va reglementa auditul public extern al bugetelor locale. Acesta stabilește că autoritățile/instituțiile bugetare finanțate de la bugetele locale sunt supuse auditului public extern în conformitate cu prevederile Legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova. În cazul emiterii de către Curte a opiniei contrare sau în cazul refuzului auditorului public extern de a emite opinia asupra situației financiare, conducătorul instituției poartă răspundere conform legislației în vigoare. Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul de lege pentru modificarea Legii privind finanțele publice locale în scopul îmbunătățirii procesului bugetar și a managementului finanțelor la nivel local. Totodată, se mai propune completarea legii cu prevederi ce vor stabili măsuri restrictive cu caracter temporar. Astfel, pentru autoritățile bugetare care nu au prezentat la timp rapoartele privind utilizarea mijloacelor alocate, nu au înlăturat în termenele stabilite încălcările și neajunsurile depistate, precum și nu au prezentat alte informații solicitate, Ministerul Finanțelor suspendă temporar finanțarea de la bugetul de stat a transferurilor cu destinație generală la bugetul local respectiv. Aplicarea acestor măsuri se va efectua conform unui mecanism aprobat de Ministerul Finanțelor. Transferurile cu destinație specială, alocate pentru finanțarea învățământului, infrastructurii drumurilor publice locale, investițiilor capitale, competențelor delegate APL de către Parlament la propunerea Guvernului, care vor fi constatate ca utilizate contrar destinației în urma controalelor efectuate de către organele abilitate, se restabilesc la bugetul de stat. În cazul în care suma utilizată contrar destinației nu este virată benevol la bugetul de stat, Ministerul Finanțelor se autorizează să reducă cu suma respectivă volumul transferurilor cu destinație specială aprobat în legea bugetară anuală. Potrivit documentului, orice buget local aprobat, modificat sau executat trebuie să fie balansat. Cheltuielile bugetare trebuie să fie egale cu veniturile plus sursele de finanțare. Orice modificare a soldului bugetar se aprobă doar prin decizie privind modificarea bugetului local. De asemenea, bugetul provizoriu se va forma și executa ținându-se cont și de stabilirea volumelor transferurilor la nivelul celor prevăzute în bugetul de la care se efectuează aceste transferuri. La moment, art. 23 din lege prevede că, la formarea și executarea bugetului provizoriu, se ține cont de excluderea sau reducerea volumului programelor de cheltuieli finalizate sau care urmează a fi finalizate în anul bugetar curent și de stabilirea soldului bugetului la un nivel ce nu va depăși valoarea acestuia aprobată în buget pe anul precedent. O altă modificare vizează executarea de casă a bugetelor locale. Astfel, în procesul executării bugetelor locale, autoritățile efectuează plăți în limita alocațiilor bugetare aprobate, după stingerea datoriilor cu termen de achitare expirat. Proiectul poate fi consultat până la 5 iunie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.