30
11 2018
558

Experiența internațională privind dezvoltarea profesională a specialiștilor în domeniul contabilității din sectorul public, studiată de CTIF

Responsabili din cadrul Instituției publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), Ministerului Finanțelor (MF) și Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști (ACAP) au participat, în perioada 28-29 noiembrie, la un seminar regional privind învățământul și instruirile în domeniul contabilității, care s-a desfășurat la Viena. Acesta este al treilea seminar organizat în cadrul programului PULSAR de către Ministerul Finanțelor din Austria și Banca Mondială (BM) pentru țările din Balcanii de Vest și din Parteneriatul Estic. Programul regional al UE și BM în domeniul contabilității și raportării financiare în sectorul public (PULSAR) are scopul de a sprijini dezvoltarea acestui domeniu în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate pentru sectorul public (IPSAS) și standardele internaționale de instruire (IES). Participanții la seminar, inclusiv reprezentanții R. Moldova, au prezentat practicile naționale existente de instruire și scenariile de dezvoltare a sistemului de instruire a contabililor din sectorul public, după care au studiat experiența MF din Austria privind planificarea, gestionarea, monitorizarea și evaluarea implementării programelor de învățământ și instruire în domeniul contabilității, precum și cea a Universității de economie și business din Viena în ceea ce privește învățământul universitar în materie de contabilitate. Cei prezenți la seminar au discutat, de asemenea, strategiile și structura programelor de dezvoltare profesională a angajaților din sectorul finanțe publice, prezentate de responsabili din cadrul BM, precum și îndrumarul BM privind învățământul, instruirea și certificarea în domeniul contabilității în funcție de nivelul de pregătire profesională a specialiștilor. Diana Grosu - Axenti, șef de direcție generală din cadrul CTIF, care a participat la seminar, a relatat că recomandările și practicile studiate la Viena pot servi drept exemple pentru îmbunătățirea sistemului de formare si dezvoltare profesională continuă a contabililor din sectorul bugetar al R. Moldova. Experiența studiată in cadrul programului PULSAR demonstrează necesitatea revizuirii programelor de formare inițiala, precum și a implementării unui sistem de certificare profesională a specialiștilor din domeniu și de menținere a certificatelor obținute prin dezvoltarea profesională continuă a acestor specialiști, a opinat sursa citată. Amintim că una din funcțiile de bază ale CTIF este acordarea suportului instituțional, inclusiv în domeniul contabilității în sectorul bugetar, și în procesul de dezvoltare a capacităților profesionale ale specialiștilor ce activează în domeniile: finanțe publice, achiziții publice, fiscal și vamal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.