10
10 2018
1048

Expiră termenul de raportare a muncii zilierilor

Pe data de 15 octombrie 2018 expiră termenul de prezentare de către beneficiarii muncii zilierilor a extrasului din Registrul de evidenţă, care va conține înregistrările din luna septembrie curent. Amintim tuturor producătorilor agricoli care utilizează muncă necalificată cu caracter ocazional a persoanelor fizice că, la 2 septembrie 2018, au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 22 din 23.02.2018, conform cărora beneficiarul urmează să prezinte, până la data de 15 a fiecărei luni, inspecţiei teritoriale de muncă în a cărei rază de competenţă este amplasat, un extras din Registrul de evidenţă, pe suport de hârtie sau în format electronic. Acesta este întocmit conform modelului aprobat şi eliberat contra cost de către inspecţia teritorială de muncă. Datele vor fi incluse de către Inspectoratul de Stat al Muncii într-un registru electronic, instituit şi completat în baza extraselor din Registrele de evidență prezentate de către beneficiari şi are drept scop asigurarea controlului asupra respectării legislaţiei muncii și al coordonării activităților de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Menţionăm că termenul maximal de stocare a informației în registrul electronic constituie cinci ani. La expirarea acestui termen, informația din registrul electronic se nimicește. Destinatari ai informației cu caracter personal din Registrul de evidență sunt beneficiarii, zilierii și Inspectoratul de Stat al Muncii. Totodată comunicăm că, conform legislaţiei în vigoare, din veniturile obținute din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de zilier nu se calculează contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi nici primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală. Zilierul are obligația de a se încadra în sistemul public de asigurări sociale obligatorii pe bază de contract individual, încheiat cu Casa Națională de Asigurări Sociale, iar în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală conform actelor normative în vigoare. Totodată, recomandăm să luaţi cunoştinţă de articolul Activitatea necalificată cu caracter ocazional desfășurată de zilieri: unele aspecte.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.