14
09 2017
1685

Exportul în străinătate al drepturilor de pensie

Acordurile internaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte, prevăd exportul prestaţiilor de asigurări sociale, acordate în conformitate cu legislaţiile naţionale ale statelor contractante, ceea ce presupune dreptul unui lucrător migrant de a beneficia de prestaţiile dobândite în statele în care şi-a desfăşurat activitatea, pe teritoriul statului de domiciliu. Totodată, exportul prestaţiilor nu se aplică pentru alocaţiile sociale, alocaţiile de stat, indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi de maternitate, ajutoarele de şomaj, pensiile pentru vechime în muncă, pensiile speciale pentru unele categorii de cetăţeni, acordate în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Potrivit prevederilor acordurilor, există două modalităţi de export a prestaţiilor sociale: a) În baza Acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale între Republica Moldova şi Republica Estonia precum şi Republica Bulgaria, plata pensiilor se transferă pe contul bancar al instituţiei competente din statul de domiciliu al persoanei, o dată în trimestru. Suplimentar, plata prestaţiilor sociale în baza Acordului între Republica Moldova şi Republica Lituania în domeniul protecţiei sociale se efectuează de asemenea la contul bancar al instituţiei competente din statul de domiciliu, însă plata se execută lunar. b) Potrivit Acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale între Republica Moldova şi România, Republica Portugheză, Republica Cehă, Republica Austria, Republica Polonă, Regatul Belgiei, Republica Ungaria prestaţiile sociale vor fi plătite lunar, direct pe contul bancar al beneficiarului. Pentru a beneficia de exportul drepturilor sociale stabilite a achita prestaţiile sociale stabilite în baza Acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte, este necesară prezentarea următoarelor acte (în original şi copie): - buletinul de identitate sau paşaportul cu viza de domiciliu - rechizitele bancare (IBAN, SWIFT, valuta, denumirea băncii) necesare pentru transferul ulterior al prestaţiilor stabilite. De asemenea, este necesar la fiecare 12 luni de a prezenta Certificatul de viaţă pentru a verifica dreptul la plata prestaţiilor în continuare. În cazul în care persoana îndreptăţită beneficiază de pensie din Republica Moldova şi are domiciliul/reşedinţa pe teritoriul celuilalt stat contractant, acesta are obligaţia de a transmite către CNAS, la fiecare 12 luni, dar nu mai târziu de luna noiembrie a anului curent, un certificat de viaţă completat pe formularul convenit între părţi, sau după modelul prezentat în Anexă. În vederea prezentării certificatului de viaţă, CNAS transmite beneficiarului direct la adresa sa de domiciliu/reşedinţă, fie prin intermediului instituţiei în luna septembrie a anului curent un exemplar al certificatului de viaţă, indicând data limită în care beneficiarul se obligă să-l restituie la CNAS. Beneficiarul va completa certificatul de viaţă şi-l va semna în faţa unei autorităţi legale (instituţia competentă) de pe teritoriul statului de domiciliu/ reşedinţă, care va autentifica faptul că acest document a fost semnat personal de titularul drepturilor. În cazul în care beneficiarul nu prezintă sau nu transmite certificatul de viaţă în termenul indicat, CNAS îşi rezervă dreptul de a suspenda plata pensiei acestuia. Dacă beneficiarul prezintă sau transmite certificatul de viaţă după data de 30 noiembrie a anului curent, plata pensiei va fi reluată de la data suspendării. În cazul în care persoana îndreptăţită beneficiază de pensie acordată de celălalt stat contractant şi are domiciliul/reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova, aceasta are obligaţia de a transmite certificatul de viaţă instituţiei care efectuează plata. Astfel, la solicitarea acestuia, CNAS va autentifica faptul că acest document a fost semnat personal de titularul drepturilor.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.