22
10 2018
1063

Externalizarea evidenței contabile

Pentru a eficientiza utilizarea serviciilor contabile, dar și pentru a revizui situația actuală pe piața serviciilor de ținere și organizare a contabilității, Ministerul Finanţelor a organizat o masă rotundă dedicată externalizării serviciilor contabile. La eveniment au participat reprezentanții asociațiilor profesionale, micului business şi instituţiilor publice: Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP), Asociația Investitorilor Străini (FIA), Confederația Națională a Patronatului, reprezentanți ai entităților ce prestează servicii contabile, și Serviciului Fiscal de Stat. În debutul ședinței, Ion Chicu, Secretarul general de stat al Ministerului Finanțelor, a accentuat actualitatea subiectului şi a menționat că întrunirile în acest format sunt importante pentru Ministerul Finanțelor. În cadrul acestora sunt puse în discuţie problemele, necesitățile şi dificultăţile care apar la entităţile ce prestează servicii contabile, precum şi cele cu care se confruntă beneficiarii de asemenea servicii. Reprezentanții KPMG Moldova au prezentat mai multe informaţii privind externalizarea serviciilor contabile, avantajele, dar şi despre cum are loc prestarea acestor servicii. La rândul său, Ion Prisăcaru, vicepreședintele Confederației Naționale a Patronatului a vorbit, la fel, despre avantajele externalizării serviciilor contabile și a apreciat intenţia Ministerului Finanţelor de a susţine micul business în utilizarea serviciilor de externalizare a serviciilor contabile către entitățile specializate și a menționat calitatea nesatisfăcătoare a documentelor contabile transmise la entități ce prestează serviciile nominalizate. Participanții au exprimat unele îngrijorări privitor la procesul complicat de semnare a documentelor contabile în cazul externalizării contabilității, termenii restrânși de prezentare a dărilor de seamă statistice, lipsa controlului intern atât la prestatorul de servicii, cât și la beneficiar, dificultățile în elaborarea politicilor contabile pentru fiecare domeniu economic în parte etc. În context, au fost identificate și puse în discuţie soluţii precum: • instruirea angajaților pentru întocmirea documentelor primare; • introducerea în sistemul de învățământ a subiectelor ce țin de organizarea contabilității și întocmirea documentelor primare pentru toate tipurile de profesii; • popularizarea serviciilor contabile externalizate de către Ministerul Finanțelor; • crearea unor centre de stocare a informației pentru a atrage atenția potențialilor beneficiari ai acestor servicii; • certificarea persoanelor fizice care practică activități de prestare a serviciilor contabile pentru a ridica nivelul calității serviciilor contabile prestate. Suplimentar, Ion Chicu a menționat că este necesară susținerea antreprenorilor începători prin anumite programe, inclusiv prin suport financiar, în scopul diminuării gradului de complexitate și a cheltuielilor aferente evidenţei contabile. Posibilitatea şi mecanismul de acordare a unor asemenea facilităţi vor fi discutate cu reprezentanții ODIMM și Ministerul Economiei și Infrastructurii, pentru ca decizia finală să aibă beneficii pentru toate părțile implicate. În concluzie, Ion Chicu a menționat că serviciile de externalizare a contabilității pot genera beneficii atât businessului mic, cât și statului.via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.