08
09 2020
879

Extinderea drepturilor Inspecției Financiare

Inspecției Financiare îi va fi acordat dreptul să adreseze în instanţa de judecată acţiuni în apărarea intereselor statului, în cazul în care entităţile publice supuse inspectării nu vor întreprinde măsuri necesare în rezultatul controalelor efectuate. De asemenea, Inspecţia va efectua verificarea utilizării sumelor de desemnare procentuală şi va trage la răspundere beneficiarii care au încălcat regulile stabilite de utilizare.
 
Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul  hotărârii de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Inspecția Financiară.
 

Documentul are ca scop crearea unui cadru normativ ce va îmbunătăţi şi eficientiza funcţionalitatea controlului financiar centralizat al Ministerului Finanţelor. Totodată, aprobarea documentului va asigura consolidarea răspunderii manageriale pentru gestionarea optimă a resurselor bugetului public naţional, în special ale entităţilor publice, pe baza principiilor bunei guvernări, prin implementarea sistemului performant de management financiar şi control public intern.

 

Astfel, se propune aprobarea unei legi noi ce va reglementa statutul, cadrul juridic, principiile fundamentale de activitate, atribuţiile, drepturile, obligaţiile, modul de organizare şi funcţionare a Inspecției Financiare din subordinea Ministerului Finanţelor.

 

În momentul de față Inspecția Financiară activează în temeiul Regulamentului privind organizarea și funcționarea aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1026/2010,  care necesită actualizare și aducerea în concordanță cu schimbările cadrului normativ.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.