25
06 2020
538

Facilitarea accesului fermierilor la tehnică și echipament agricol modern

„Unitatea de Implementare și Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare” se reorganizează, prin transformare, în Instituția Publică „Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii”. Ieri, 24 iunie 2020, Guvernul a aprobat proiectul  hotărârii cu privire la constituirea Agenției. Aceasta este persoană juridică, dispune de autonomie administrativă și financiară, de conturi de decontare, cont trezorerial și special în instituțiile bancare, inclusiv în valută străină.
 
Funcția de fondator al instituției este exercitată, în numele statului, de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

Scopul Agenției este facilitarea accesului fermierilor la tehnică și echipament agricol modern prin vânzare-cumpărare, inclusiv în rate, pentru asigurarea creșterii producției agroalimentare competitive și dezvoltarea unei oferte de alternativă/ soluții pentru modernizarea agriculturii, prin furnizare de consultanță și expertize, instruire, asistență în planificarea afacerilor în sectorul agroalimentar.

 

Totodată, Agenția exercită următoarele funcții:

  • evaluarea și monitorizarea implementării proiectelor și a cheltuielilor de implementare;
  • efectuarea cercetărilor de marketing și argumentarea economică a asigurării sectorului agroalimentar cu mijloace tehnice și a structurii optime a parcului de tehnică agricolă și echipamente;
  • inspectarea și verificarea condițiilor de folosire și păstrare a tehnicii agricole și supravegherea rambursării de către beneficiari a costurilor acesteia aflate în posesia beneficiarilor până la răscumpărarea integrală în cazul vânzării-cumpărării în rate;
  • acordarea de asistență reprezentanților organizațiilor finanțatoare – părți ale acordurilor în baza cărora Agenția implementează proiectele, în stabilirea relațiilor cu agenții economici și autoritățile administrației publice;
  • participarea la dezvoltarea sistemului de perfecționare a cadrelor în domeniul managementului agricol,
  • efectuarea studiilor/analizelor cu privire la impactul proiectelor implementate de Agenție asupra dezvoltării agriculturii și întocmirea cererilor de finanțare către donator etc.

 

Agenția poate desfășura doar acele genuri de activitate care țin de realizarea scopurilor prevăzute în statut. Totodată, în funcție de solicitările beneficiarilor și de indicii economici recomandați de Fondator, își programează de sine stătător activitățile de achiziționare și vânzare a tehnicii agricole.

 

Agenția ține evidența contabilă în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate și prezintă rapoartele și situațiile statistice în conformitate cu prevederile actelor normative.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.