26
03 2021
224

Facilitarea comerțului transfrontalier: valoarea în vamă, e-commerce și originea preferențială a mărfurilor

Experți din domeniul vamal (atât din țară, cât și internaționali) s-au întrunit astăzi, 26 martie, în cea de-a doua zi a conferinței dedicate facilitării comerțului transfrontalier, în care au fost puse în discuție aspectele ce țin de determinarea valorii în vamă, logistica transfrontalieră în e-comerț, instrumente de stimulare a acestuia din perspectivă publică și corporativă, precum și asigurarea conformării la reglementările vamale.

 

Evenimentul este organizat de Serviciul Vamal, Delegația UE în Republica Moldova, Programul USAID Reforme Structurale în Moldova și Camera de Comerț Americană din Moldova în parteneriat cu Asociația Businessului European.

 

Participanții la discuții au menționat că, pe parcursul ultimilor ani, dialogul cu vama s-a intensificat, iar agenții economici se bucură de o deschidere din partea colaboratorilor vamali, ceea ce îi ajută să își desfășoare activitatea în conformitate cu legislația vamală.

 

Comunicarea dintre autoritatea vamală și agenții economici s-a consolidat, iar relația de cooperare dintre Serviciul Vamal și business s-a amplificat, ceea ce a condus și la reducerea numărului de contestații și divergențe la subiectul evaluării valorii în vamă. Asociația noastră a mizat pe o comunicare bilaterală dintre agenții economici (care s-au confruntat cu probleme la acest capitol) și autoritatea vamală, a menționat Mariana Rufa, directorul executiv al Asociației Businessului European. De asemenea, directorul Serviciului Vamal, Sergiu Burduja, a reiterat deschiderea autorității vamale față de entitățile statului și mediul de afaceri în vederea conlucrării pentru facilitarea comerțului și administrarea vamală.

 

În cadrul panelului dedicat valorii în vamă și originii mărfurilor, Maria Bîrcă, șefa Secției valoare în vamă din cadrul Serviciului Vamal, a trecut în revistă prioritățile de dezvoltare la acest capitol. Astfel, autoritatea vamală își propune dezvoltarea cadrului de reglementare, îmbunătățirea procesului de comunicare cu business-ul și transferarea acțiunilor de control a valorii în vamă de la prima linie de control vamal, la linia a doua.

 

Referitor la dezvoltarea cadrului de reglementare au fost menționate următoarele acțiuni: justificarea motivului de respingere a prețului declarat; acordarea dreptului la replică înainte de a lua o decizie finală privind valoarea în vamă; informarea declarantului despre baza de evaluare prin metoda de rezervă; îmbunătățirea procesului de solicitare/prezentare a actelor suplimentare; aspecte de țin de deducerea cheltuielilor de transport suportate cu mijlocul propriu; declararea prețului mărfurilor în vamă de către persoanele fizice etc.

 

Totodată, pentru îmbunătățirea procesului de comunicare cu mediul de afaceri, reprezentantul Serviciului Vamal s-a referit la desfășurarea ședințelor consultative pe platforma Consiliului economic pe lângă prim-ministrul, precum și în cadrul comitetelor consultative, atât în cadrul aparatului central al autorității vamale, cât și în birourile vamale, dar și prin intermediul forumurilor bilaterale.

 

De asemenea, Maria Bîrcă s-a referit și la dreptul autorității vamale de a solicita documente suplimentare în cazul determinării valorii în vamă, declarațiile vamale în aceste situații fiind selectate în baza analizei riscurilor, menționând că nu există o listă exhaustivă cu aceste acte, deoarece specificul tranzacțiilor comerciale este foarte diferit, dar, în funcție de tranzacție, inspectorii vamali pot solicita acord de licență, contract de comision, ordin de plată, carte de asigurare, contract de transport etc.

 

De asemenea, în cadrul acestui panel, Maria Rusu, șefa interimară a Direcției valoarea în vamă, clasificare și origine, s-a referit la aspecte ce vizează originea preferențială a mărfurilor, care este un element tehnic specific în cadrul acordurilor pe care le-a încheiat țara noastră, dar, totodată, un element esențial din punct de vedere al posibilității beneficierii de scutire sau reducere de taxe vamale.

Totodată, aceasta a vorbit și despre statutul de exportator aprobat, care îi oferă posibilitate agentului economic de a documenta pe propria răspundere originea preferențială a mărfurilor. Astfel, pentru acordarea statutului de exportator aprobat, solicitanții trebuie să întrunească unele condiții:  desfășurarea tranzacțiilor de export de cel puțin un an și să nu aibă încălcări ale legislației vamale. De asemenea, trebuie să confirme cel puțin 5 exporturi preferențiale în fiecare 3 luni calendaristice în ultimele 12 luni de activitate sau,  în cazul exportatorilor de mărfuri obținute integral, efectuarea a cel puțin 3 exporturi la fiecare 12 luni calendaristice consecutive, pe ultima perioadă de 36 luni de activitate.

 

Notă: P.P. ”Monitorul fiscal FISC.md” vă oferă posibilitatea să consultați o serie de articole din domeniul vamal, autorul cărora este Maria Bîrcă:

 

 

 

 

 

 

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.