24
09 2021
154

Facilitarea dreptului de ședere provizorie pentru atragerea investițiilor

Comisia economie, buget și finanțe a avizat pozitiv proiectul lege ce prevede modificarea Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, scopul modificărilor fiind facilitarea procedurii de acordare/prelungire a dreptului de ședere provizorie pentru acționarii persoanelor juridice cu investiții străine înregistrate în țara noastră.
 
În acest sens, autorii propun reducerea numărului minim de locuri de muncă create de un investitor străin, de la patru la un loc, iar investiția minimă să constituie 30 de salarii medii lunare, nu 60 de salarii, după cum prevede legislația în momentul de față.

 

Autorii consideră că aceste modificări vor contribui la sporirea atractivității țarii noastre din punct de vedere investițional, comparativ cu cele din regiune.

 

Totodată, dreptul la ședere provizorie ar putea fi acordat sau prelungit pensionarilor străini, asigurați în statele cu care țara noastră are încheiate acorduri de colaborare în domeniul social.

 

Astfel, se propune completarea Legii nr.200/2010 cu un articol prin care se introduce un nou tip de permis de șederepentru pensionarii străini care doresc să se stabilească în RM pe termen lung (viza de pensionare), dacă vor întruni cumulativ condițiile:

 

  • beneficiază de dreptul la pensie pentru limita de vârstă în statul al cărui cetățean este, cuantumul căreia depășește salariul mediu pe economie pentru anul precedent solicitării în RM;
  • deține suficiente venituri pentru întreținere și trai în RM fără a avea nevoie de sprijin financiar;
  • deține dreptul de proprietate sau un alt drept de posesiune și folosință asupra unei locuințe în RM pe un termen care nu va fi mai mic decât perioada pentru care străinul solicită acordarea dreptului de ședere.

 

Potrivit notei informative a proiectului, pe parcursul ultimilor ani mai mulți pensionari străini au solicitat dreptul de ședere în țara noastră, dat fiind faptul că aici costul serviciilor de îngrijire, tratament și reabilitare este mult mai mic decât în țările UE – ceea ce este atractiv pentru această categorie de cetățeni. Pe de altă parte, aceste persoane ar putea contribui la creșterea veniturilor unor sectoare ale economiei din sfera serviciilor.

 

Proiectele urmează a fi examinate în ședința plenară a Parlamentului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.