Știri

Facilitarea plasamentelor publice de obligațiuni emise de APL

În Instrucțiunea privind modul de înregistrare a obligațiunilor emise de autoritățile administraţiei publice locale aprobată prin Hotărârea CNPF nr. 18/1/2018 vor fi operate modificări. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a elaborat proiectul ce are ca scop impulsionarea plasamentelor publice de obligațiuni emise de autoritățile  publice  locale și facilitarea accesului la respectivele instrumente de către investitori, precum și pentru aducerea în concordanță cu ultimele prevederi, în contextul creării Depozitarului central unic al valorilor mobiliare.
 
Astfel, principale modificări ce se propun în proiect derivă din derularea programului  ce vizează promovarea obligațiunilor guvernamentale locale ca măsură de sporire a autonomiei locale și stimulare a emisiilor de obligațiuni, în care urmează să fie inițiate și realizate emisiile de obligațiuni a trei primării.
 
Astfel, tranzacţiile cu obligaţiunile emise de AAPL se vor efectua pe piaţa reglementată, iar în cazul în care nu se întrunesc condițiile de admitere la aceasta, vor derula în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (MTF). Conform legislației în vigoare, aceste tranzacții se efectuează doar pe o piaţă reglementată, în conformitate cu normele și regulile de funcționare ale operatorului de piață.
 
În acest scop, emitentul va asigura admiterea obligaţiunilor plasate spre tranzacţionare pe o piaţă reglementată/MTF, în conformitate cu prevederile din prospectul ofertei, în care se vor indica datele cele mai apropiate când obligaţiunile, după formarea registrului deţinătorilor de obligaţiuni, vor fi admise spre tranzacţionare pe piaţa secundară.
 
Totodată, pentru orice emisie de obligaţiuni aprobată, Depozitarul central unic al valorilor mobiliare va atribui obligațiunilor respective numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare (codul ISIN), în temeiul Legii nr.234/2016 cu privire la DCU al valorilor mobiliare și conform procedurilor sale interne, la moment numărul înregistrării de stat fiind atribuit obligaţiunilor respective de CNPF.
 
Alocarea codului ISIN se va efectua de către DCU la cererea CNPF, în procesul aprobării înregistrării de stat a obligațiunilor și nu va mai fi nevoie de depunerea de către emitent a unei solicitări în acest sens.
 
În același timp, în proiect se specifică faptul că emitentul care a adoptat o decizie privind contractarea directă de împrumuturi publice în baza garanțiilor proprii prin emisie de obligațiuni, prezintă CNPF rapoartele Curții de Conturi privind auditarea emitentului pentru ultimele două exerciții bugetare, doar în cazul în care auditul public extern a fost realizat.
 
 
De asemenea, în Instrucțiune vor fi modificate unele noțiuni: termenul „Numărul de înregistrare de stat a obligațiunilor” va fi substituit cu „Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare”, iar „Registrul de stat al valorilor mobiliare” – cu „Registrul emitenților de valori mobiliare”.
 
Proiectul hotărârii urmează a fi supus consultărilor cu autorităţile publice competente, precum și remis spre avizare și consultare instituțiilor și părților interesate.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

471 vizualizări

Data publicării:

07 Mai /2021 08:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

dcu | CNPF | obligațiuni | APL | emitere | monitorul.fisc.md | Proiect

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon