02
11 2020
539

Facilități fiscale pentru încă două proiecte

Încă două proiecte de asistență tehnică și investițională, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, vor beneficia de facilități fiscale și vamale. În Monitorul Oficial din 30 octombrie curent este publicată Hotărârea Guvernului nr. 791 din 28 octombrie 2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea 246/2010
 
Astfel, lista este completată cu proiectul „Crearea unui sistem de monitorizare inovativă transfrontalieră privind transformările ecosistemelor râurilor Mării Negre sub impactul dezvoltării construcțiilor hidroenergetice și schimbării climatice „HydroEcoNex”, implementat de Institutul de Zoologie și Asociația Internațională Ecologică a Păstrătorilor Râului EcoTiras și cu proiectul „Îmbunătățirea timpului de reacție pentru prevenirea și lichidarea inundațiilor în zona transfrontalieră”, implementat de Direcția Situații Excepționale mun. Chișinău.
 
Facilitățile constau în aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile  care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora.
 
 
Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 246, evidența proiectelor este asigurată de Ministerul Finanțelor.
 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.