28
05 2021
439

Facilități fiscale și vamale. Lista proiectelor, actualizată

Lista proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care RM este parte, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi aplicarea scutirii  de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora va fi actualizată.
 
Proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea HG nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare a fost aprobat în cadrul ședinței cabinetului de miniștri.

 
Astfel, circa 50 de proiecte noi vor beneficia de facilitățile fiscale și vamale, printre acestea fiind:
 
  • Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare
  • Îmbunătățirea calității și capabilității acțiunilor de urgență comune în zona transfrontalieră
  • Lanț valoric integrat pentru îmbunătățirea pieței muncii
  • Răspuns prompt la COVID-19: abordarea nevoilor urgente ale populației vulnerabile din Republica Moldova
  • Integrarea învățământului superior dual în Moldova și Ucraina – COOPERA
  • Parteneriat pentru drepturile persoanelor cu dizabilități
  • Economie circulară în turism
  • JOBOTECA – program-pilot pentru accesul tinerilor din Moldova la piața muncii
  • Asistență pentru implementarea activităților TAIEX: furnizarea de servicii logistice și sarcini de gestionare financiară etc.
 
În același timp, din listă sunt excluse 12 proiecte finalizate și confirmate în acest sens de donatori și beneficiari.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.