27
09 2018
810

Facilități fiscale și vamale pentru alte trei proiecte de asistență tehnică

Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxele vamale, taxele pentru efectuarea procedurilor vamale, taxele pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum și a scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile și serviciile destinate acestora, va fi completată. În Monitorul Oficial nr.365 din 26 septembrie 2018 a fost publicată Hotărârea pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Astfel, de facilități fiscale și vamale va beneficia proiectul Consolidarea capacităților Forțelor Armate de transportare, mentenanță și depozitare în siguranță a muniţiilor și mărfurilor periculoase, implementat de Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germane. De asemenea, în această listă sunt incluse două proiecte implementate de Corporate & Public Management Consulting Group - Suport în dezvoltarea capacițăților profesionale ܈și motivarea angajaților în cadrul administrației publice în Republica Moldova și Sprijin pentru procesul de reformă a administrației publice. Facilități vor fi acordate și la implementarea proiectului Consolidarea procesului de elaborare a politicilor în contextul punerii în aplicare a Acordului de Asociere, instituția implementatoare fiind Latanzio Advisory. Evidența proiectelor de asistenţă investiţională este ținută de Ministerul Finanţelor în comun cu Cancelaria de Stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.