13
04 2019
878

Facilități la importul utilajelor

În Monitorul Oficial din 12 aprilie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 200 din 3 aprilie 2019 cu privire la modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova. Aceasta prevede acordarea posibilității agenților economici de a introduce utilajul necesar procesului de producere a mărfurilor destinate exportului în regim vamal de admitere temporară, cu suspendarea totală de la plata drepturilor de import, în condițiile exonerării de prezentare a garanției financiare. Până acum acest regim vamal se permitea doar pentru sculele și instrumentele speciale. Prin această prevedere se urmărește facilitarea mediului de afaceri pentru efectuarea investițiilor în echiparea întreprinderilor prelucrătoare cu utilaj performant, ceea ce va duce și la crearea de noi locuri de muncă, promovarea exportului, dezvoltarea sectorului etc. În același timp, hotărârea instituie o serie de norme transparente în acțiunile derulate de către organele vamale în procedurile legate de domeniul activității magazinelor duty-free în port, precum și activității magazinelor, barurilor și restaurantelor la bordul navei. Astfel, pentru amplasarea magazinelor duty-free la bordul navelor, se vor prezenta copiile contractului cu privire la deținerea spațiului necesar barului sau restaurantului la bord, ale contractelor de aprovizionare a navelor încheiate cu companiile care dețin nave sau le dețin în folosință. Totodată, pentru eliberarea avizului de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bord, Serviciul Vamal solicită de la birourile vamale avizul referitor la amplasarea depozitelor în porturile internaționale pentru mărfurile destinate comercializării în regim duty-free și avizul biroului vamal, în original, privind asigurarea condițiilor legale de organizare, funcționare și supraveghere vamală a depozitului pentru mărfurile care vor fi destinate comercializării în regim duty-free la bordul navelor. Hotărârea mai prevede că în magazinele duty-free mărfurile pot fi comercializate doar în ambalaje și în cantități uzuale pentru comerțul cu amănuntul, iar în barurile și restaurantele duty-free se comercializează băuturi și produse alimentare gata pentru consum, cu consumare în local. Prevederile hotărârii au intrat în vigoare la momentul publicării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.